Polska akcyza do Trybunału

Polska została pozwana przez KE do Trybunału Sprawiedliwości w związku ze zwolnieniami podatkowymi z tytułu wykorzystywania produktów energetycznych przez przedsiębiorstwa emitujące duże ilości zanieczyszczeń. Komisja dwukrotnie, zgodnie z procedurą uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zwracała się do polskich władz o zmianę regulacji, jednak bez efektu.

Źródło: @Komisja Europejska

Komentowanie zamknięte.