Podpisano umowę na rozwój infrastruktury opieki społecznej w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego

19 grudnia 2018 roku zawarto umowę o dofinansowanie projektu, dotyczącą budowy noclegowni w Łodzi. Projekt ma w nazwie słowo PORT, czyli Pomoc, Opieka, Ratunek, Terapia. Beneficjentem jest Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi. Dofinansowanie z…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.