Przyszłość europejskiej obronności

Marcin TerlikowskiChoć w najbliższym czasie nie ma planów uwtorzenia „europejskiej armii”, przywódcy UE starają się się dostosować potencjał obronny naszego kontynentu do współczenych zagrożeń. Właśnie działalność zainaugurował mechanizm stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności (PESCO), wcześniej uruchomiono również Europejski Fundusz Obronny. Ich znaczenie i możliwości analizuje – w ramach projektu „Europa okiem eksperta” – dr Marcin Terlikowski.

Źródło: @Komisja Europejska

Praca według prawa

Praca według prawaŚwiat pracy zmienia się w szybkim tempie – rośnie liczba niestandardowych form zatrudnienia i umów – mówi komisarz Marianne Thyssen tłumacząc wniosek KE, którego celem jest zwiększenie przejrzystości i przewidywalności warunków pracy. Ma on objąć w ramy prawne m.in. pracowników domowych, osoby pracujące w niewielkim wymiarze godzin lub na podstawie bardzo krótkoterminowych umów.

Źródło: @Komisja Europejska

Europa życzy Szczęśliwych Świąt!

Europa jest czymś więcej niż tylko jednolitym rynkiem. Znaczy więcej niż pieniądze, więcej niż euro. Zawsze chodziło w niej o wartości. Słowa przewodniczącego KE Jean-Claude’a Junckera dedykujemy tym, którzy podczas świąteczno-noworocznej przerwy będą chcieli pomyśleć z refleksją o największym pokojowym projekcie w historii, jakim jest Unia Europejska. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2018!

Źródło: @Komisja Europejska

Powołano Rzecznika Funduszy Europejskich

Minister Rozwoju i Finansów powołał Panią Agatę Zielińską na stanowisko Rzecznika Funduszy Europejskich w zakresie krajowych programów operacyjnych. Stanowi to wypełnienie przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Ruch bezwizowy monitorowany

Ruch bezwizowy monitorowanyNielegalna imigracja, korupcja i przestępczość zorganizowana – to zjawiska, jakie mogą zagrozić utrzymaniu liberalizacji reżimu wizowego wobec Bałkanów Zachodnich oraz części krajów Partnerstwa Wschodniego. KE przedstawiła sprawozdanie na temat spełniania wymaganych kryteriów. Wynika z niego, że niezbędne są dalsze reformy m.in. w zakresie bezpieczeństwa.

Źródło: @Komisja Europejska

Integracja poprzez pracę

Najlepsza droga do integracji społecznej prowadzi przez rynek pracy – mówi komisarz Marianne Thyssen. Komisja Europejska podpisała z partnerami społecznymi i gospodarczymi porozumienie o „Europejskim partnerstwie na rzecz integracji”. Ustanawia ono podstawowe zasady i zobowiązania, aby wesprzeć i wzmocnić szanse mieszkających legalnie w UE uchodźców i migrantów na integrację na europejskim rynku pracy.

Źródło: @Komisja Europejska

Wzajemność wizowa

UE uzyskała pełną wzajemność wizową z Kanadą, jednak w przypadku USA wciąż 5 państw wspólnoty – w tym Polska – nie zostało objętych ruchem bezwizowym – wynika ze sprawozdania KE oceniającego sytuację w ciągu ostatnich 7 miesięcy. – Postępy potrzebne są natychmiast i oczekujemy od naszych amerykańskich partnerów ścisłej współpracy powiedział komisarz Dimitris Avramopoulos.

Źródło: @Komisja Europejska

Nowe zasady ochrony handlu

W życie wchodzą nowe unijne przepisy dotyczące ochrony handlu, stanowiące integralną część programu przewodniczącego KE Jeana-Claude’a Junckera „Europa, która chroni”. Zmienią one sposób, w jaki UE radzi sobie z przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów, w których występują spowodowane ingerencją państwa znaczące zakłócenia rynku.

Źródło: @Komisja Europejska

Inwestowanie prostsze, ale bezpieczne

Komisja Europejska porządkuje przepisy dotyczące firm inwestycyjnych. Te największe zostaną objęte nadzorem na wzór bankowego, mniejsze – których jest większość – będą mogły działać na podstawie uproszczonych reguł. – Nowe przepisy przyczynią się do lepszego funkcjonowania rynków kapitałowych, zapewniając jednocześnie stabilność finansową zapewnia wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis.

Źródło: @Komisja Europejska