Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania "Ewaluacja wdrażania i wpływu Funduszu Małych Projektów na realizację celu IV osi priorytetowej Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020"

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie badania „Ewaluacja wdrażania i wpływu Funduszu Małych Projektów na realizację celu IV priorytetu Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020”.
Celem badania jest ocena sposobu wdrażania…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Podpisano umowę na rozwój infrastruktury opieki społecznej w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego

19 grudnia 2018 roku zawarto umowę o dofinansowanie projektu, dotyczącą budowy noclegowni w Łodzi. Projekt ma w nazwie słowo PORT, czyli Pomoc, Opieka, Ratunek, Terapia. Beneficjentem jest Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi. Dofinansowanie z…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Konsultacje regulaminu konkursu dla działania 10.7 Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19, dotyczącego interwencji w ramach działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Płowdiw i Matera – stolice kultury 2019

Bułgarski Płowdiw i włoska Matera będą w 2019 roku rok Europejskimi Stolicami Kultury. – Programy wydarzeń kulturalnych przedstawiają wizję przyszłości tych miast oraz przyszłości Europy, a jednocześnie są świadectwem ich unikalnego dziedzictwa historycznego – powiedział europejski komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics.

Źródło: @Komisja Europejska

Nowy rok – nowe szanse dla start-upów

Już od dziś Platformy startowe w Polsce Wschodniej prowadzą nabór pomysłów na innowacyjny biznes. Jeśli chcesz założyć i rozwijać przedsiębiorstwo typu start-up w Polsce Wschodniej – zgłoś się. Nabór potrwa do odwołania – szansę otrzyma ponad 1300 firm.

„Dla rozwoju polskiej…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Euro obchodzi dwudzieste urodziny

Pierwszego dnia Nowego Roku 2019 UE będzie świętować dwudziestą rocznicę wprowadzenia euro, wspólnej waluty europejskiej. Dokładnie 1 stycznia 1999 r. 11 państw Unii wprowadziło euro i przyjęło wspólną politykę pieniężną w ramach Europejskiego Banku Centralnego. Było to znaczące osiągnięcie w dążeniu do stabilności i dobrobytu w Europie. Dziś euro jest walutą 340 milionów Europejczyków w 19 państwach członkowskich.

Źródło: @Komisja Europejska