Bezpieczni w cyberprzestrzeni

Julian King na Forum Cyberbezpieczeństwa– Dla przestępców życie nigdy nie było tak łatwe. Rok temu komputery mieszkańców Europy zaatakowano 2 mld razy – mówił w Krakowie komisarz ds. unii bezpieczeństwa. W poniedziałek 9 października Julian King był gościem III Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa Cybersec. Podczas dwudniowej wizyty w Polsce komisarz odwiedził również siedzibę agencji Frontex, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz policyjne centrum szkoleniowe w Legionowie.

Źródło: @Komisja Europejska

Projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020

Główne zmiany w dokumencie wynikają m.in. z potrzeby dostosowania zapisów Wytycznych do zmian w Umowie Partnerstwa oraz doświadczeń IK UP w zakresie koordynowania realizacji projektów dotyczących włączenia społecznego.
Uwagi do zmian zaproponowanych w Wytycznych wraz z…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Zielone światło Parlamentu dla ustanowienia Prokuratury Generalnej by chronić europejskie fundusze przed oszustami

paragraf

  • Prokurator połączy europejskie i krajowe działania w zakresie egzekwowania prawa
  • Jego jurysdykcja będzie wyłączna i ogólnoeuropejska
  • Do tej pory tylko organy krajowe mogły ścigać nadużycia poczynione ze szkodą dla budżetu UE

Europejska Prokuratura Generalna (EPG) będzie odpowiedzialna za prowadzenie dochodzeń, ściganie i stawianie przed sądem sprawców przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii.
Źródło : © European Union, 2017 – EP