Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił wyniki w trzech konkursach

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił listy projektów wybranych do dofinansowania w działaniach 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach oraz 1.6.1 Źródła wysokosprawnej…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.