Konsultacje społeczne regulaminu konkursu nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-003/17 (1)

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-003/17, dotyczącego interwencji w ramach Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.W konkursie można otrzymać dofinansowanie na realizację opracowania i/lub wdrożenia programów zdrowotnych…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.