Konsultacje regulaminu konkursu dla działania 10.7 Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19, dotyczącego interwencji w ramach działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.