Projekt Europa w Krynicy

Projekt Europa w Krynicy27. Forum Ekonomiczne w Krynicy (5-7 września 2017) odbyło się w tym roku pod hasłem „Projekt Europa – jaka recepta na przyszłe dekady”. Większość z kilkudziesięciu dyskusji panelowych odnosiła się do sytuacji na kontynencie i rozwoju spraw w Unii Europejskiej. Konferencję otworzył prezydent Andrzej Duda, który opowiedział się wyraźnie przeciwko idei Europy dwóch prędkości.

Źródło: @Komisja Europejska

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 2017CE16BAT063 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE”

W ramach obecnego zaproszenia do składania wniosków Komisja Europejska zamierza wyłonić potencjalnych beneficjentów celem wdrożenia szeregu środków informacyjnych współfinansowanych przez UE.

Głównym celem jest udzielenie wsparcia na tworzenie i rozpowszechnianie informacji i treści związanych z polityką spójności UE, z poszanowaniem całkowitej niezależności redakcyjnej zaangażowanych podmiotów.

Kwalifikującymi się wnioskodawcami (głównymi wnioskodawcami i współwnioskodawcami, jak również podmiotami powiązanymi) muszą być podmioty prawne posiadające siedzibę i zarejestrowane w państwie członkowskim UE.

Konkurs „EuInMyRegion” glosowanie / RegioStars 2017/ EU Dzien Miast i Regionow

  1. Już 11/09 kończy się glosowanie na zdjęcia nadesłane w konkursie ‚EU in My Region’. Z Polski napłynęły ostatecznie 74 zdjęcia projektów.

Link na FB pod którym można oddać 3 glosy na zdjęcia: https://t.co/1GuGAX6ke8

  1. 3 projekty z Polski zakwalifikowały się do finału REGIO STARS 2017.

Dwa z Małopolski i jeden z Warmii-Mazur

  • A ticket to better training for Polish SMEs (PO KL 2007-2013)

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/poland/a-ticket-to-better-training-for-polish-smes

  • One card, one app’ just the ticket for Polish travelers (ROP Malopolska 2007-2013)

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/poland/one-card-one-app-just-the-ticket-for-polish-travellers

  • Going digital: Poland’s new e-payment scheme (ROP Warmia- Mazury 2007-2013)

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/poland/going-digital-polands-new-e-payment-scheme

czytaj dalej >>>>

Konkurs Europe Direct – aktualizacja 05.07.2017

Komisja Europejska, poprzez swoje Przedstawicielstwo w Polsce prezentuje aktualizację zaproszenia do składania wniosków celem wyboru partnerów do prowadzenia Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct (PIEED) w latach 2018-2020. Obecnie sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct obejmuje ponad 500 punktów znajdujących się we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
UWAGA: w dniu 05.07.2017 nastąpiła aktualizacja dokumentacji konkursowej. Więcej informacji na stronie http://ec.europa.eu/poland/grants_pl w części DOKUMENTY KONKURSOWE DO POBRANIA w dokumencie CORRIGENDUM.
Ostateczny termin składania wniosków to piątek 21 lipca 2017 r.

czytaj więcej>>>>

Konkurs grantowy na prowadzenie Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct

Komisja Europejska, poprzez swoje Przedstawicielstwo w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków celem wyboru partnerów do prowadzenia Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct (PIEED) w latach 2018-2020.

Obecnie sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct obejmuje ponad 500 punktów znajdujących się we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W grudniu 2017 r. zakończy się obecny okres funkcjonowania sieci PIEED, który jest trzecią edycją (pierwsza przypadała na lata 2005–2008, a druga na lata 2009–2012). Dzięki zapoczątkowaniu czwartej edycji sieci PIEED na lata 2018–2020 Komisja Europejska i Parlament Europejski będą nadal zapewniać wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność informacyjną o UE.

czytaj dalej >>>>

Ekologiczne pożyczki EBI

Co najmniej 75 mln euro trafi do Polskich firm i samorządów dzięki pożyczce Europejskiego Banku Inwestycyjnego udzielonej Bankowi Ochrony Środowiska. Unijne pieniądze mają wesprzeć małe i średnie inwestycje proekologiczne realizowane w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy. BOŚ planuje udostępnić środki z pożyczki w trzecim kwartale 2017 roku.
Źródło: @Komisja Europejska

Jaka przyszłość Europy?

Poglądy polskiego społeczeństwa na temat przyszłości Europy – to temat debaty obywatelskiej, zorganizowanej przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) w Warszawie 23 maja. Jej celem było zapoznanie się z opiniami przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego na temat scenariuszy opisanych w „Białej Księdze w sprawie przyszłości Europy”. Jednym z prelegentów był dyrektor Marek Prawda.
Źródło: @Komisja Europejska

„Lekcja na 12 gwiazdek”

KE_2Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce planuje organizację procedury negocjacyjnej nr PN/2017-07/LEKCJE/WAR, której przedmiotem będą usługi „Organizacji akcji informacyjno-edukacyjnej „Lekcja na 12 gwiazdek”.

„Lekcja na 12 gwiazdek” to cykl spotkań z młodzieżą szkolną poświęconych tematom dotyczącym Unii Europejskiej i członkostwa Polski w UE (z uwzględnieniem jego wpływu na codzienne życie obywateli).

Firmy, które są zainteresowane udziałem w procedurze, proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 29 maja 2017 r. Kolejnym etapem procedury będzie wysłanie zainteresowanym firmom zaproszenia wraz z pełną dokumentacją przetargową. Wszelkie informacje znajdują się pod linkiem:  https://ec.europa.eu/poland/business-funding/tenders_pl

Wielki Finał w Łodzi

Rekordowa widownia, emocje i studenci, którzy pokonali ponad 340 kilometrów, by dyskutować o migracji – tak wyglądał ostatni Wielki Finał projektu Team Europe & the art of debate. We wtorek 25 kwietnia w Łodzi drużyna w składzie: Filip Woźniak, Małgorzata Grobelna, Magdalena Królikowska i Kajetan Kacperczyk obroniła tezę „Ekonomiczne korzyści płynące z migracji przeważają nad związanymi z nimi problemami społecznymi i politycznymi”.
Źródło: @Komisja Europejska