Sprzedaż gruntów rolnych

Sprzedaż gruntów rolnychPaństwa UE mają prawo do ograniczenia sprzedaży gruntów rolnych, aby chronić społeczności wiejskie oraz promować zrównoważone rolnictwo. Muszą jednak przy tym przestrzegać prawa UE, w tym przepisów o swobodnym przepływie kapitału. KE opublikowała wytyczne, które mają pomóc w ochronie ziemi rolnej przed spekulacją cenową i koncentracją własności.
Źródło: @Komisja Europejska

UE: rekordowe zatrudnienie

UE: rekordowe zatrudnienieSpada bezrobocie i rosną płace – Komisja Europejska opublikowała najnowsze doroczne sprawozdanie dotyczące zmian na rynku pracy i wysokości wynagrodzeń. – Aktualny poziom zatrudnienia jest najwyższym, jaki kiedykolwiek odnotowano – przypomina komisarz Marianne Thyssen. Jednym z problemów m.in. w Polsce pozostaje niższe wynagradzanie pracowników tymczasowych.
Źródło: @Komisja Europejska

Unia bankowa powinna przyspieszyć

Unia bankowa powinna przyspieszyćRealizacja unii bankowej ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości unii gospodarczej i walutowej – mówił komisarz Valdis Dombrovskis prezentujący plany KE w tej sprawie. Chodzi o uzupełnienie brakujących części unii bankowej, aby europejscy obywatele i przedsiębiorstwa mogli szybciej skorzystać ze ściślejszej integracji finansowej i większej stabilności systemu finansowego.
Źródło: @Komisja Europejska

Prokuratura Europejska 20 państw

Prokuratura Europejska 20 państwPrzedstawiciele 20 państw UE na forum Rady doszli do porozumienia w sprawie utworzenia Prokuratury Europejskiej. Powstanie ona w ramach pogłębionej współpracy. Prokuratura ma ścigać nadużycia i przestępstwa, które narażają na straty budżet Unii Europejskiej. Co roku państwa w całej Europie tracą co najmniej 50 mld euro dochodów z podatku VAT w wyniku transgranicznych oszustw.
Źródło: @Komisja Europejska

Inkluzja w edukacji

Inclusion conferenceSzeroko rozumiana inkluzja oraz wyzwania i szanse dla edukacji, jakie się z nią wiążą, były głównymi tematami konferencji zorganizowanej 4 października przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej, Dolnośląską Szkołę Wyższą oraz Szkołę Podstawową nr 90 im. St. Tołpy we Wrocławiu. Wydarzenie skierowane było do nauczycieli i wychowawców.
Źródło: @Komisja Europejska

Bezpieczni w cyberprzestrzeni

Julian King na Forum Cyberbezpieczeństwa– Dla przestępców życie nigdy nie było tak łatwe. Rok temu komputery mieszkańców Europy zaatakowano 2 mld razy – mówił w Krakowie komisarz ds. unii bezpieczeństwa. W poniedziałek 9 października Julian King był gościem III Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa Cybersec. Podczas dwudniowej wizyty w Polsce komisarz odwiedził również siedzibę agencji Frontex, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz policyjne centrum szkoleniowe w Legionowie.

Źródło: @Komisja Europejska

Zielone światło Parlamentu dla ustanowienia Prokuratury Generalnej by chronić europejskie fundusze przed oszustami

paragraf

  • Prokurator połączy europejskie i krajowe działania w zakresie egzekwowania prawa
  • Jego jurysdykcja będzie wyłączna i ogólnoeuropejska
  • Do tej pory tylko organy krajowe mogły ścigać nadużycia poczynione ze szkodą dla budżetu UE

Europejska Prokuratura Generalna (EPG) będzie odpowiedzialna za prowadzenie dochodzeń, ściganie i stawianie przed sądem sprawców przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii.
Źródło : © European Union, 2017 – EP