Zielone światło dla EFIS 2.0

Posłowie do Parlamentu Europejskiego opowiedzieli się za przyjęciem rozporządzenia przedłużającego okres obowiązywania oraz wzmocnienie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. EFIS jest centralnym elementem planu inwestycyjnego dla Europy. To ostatni etap procedury, po osiągnięciu przez Parlament Europejski i państwa członkowskie porozumienia co do zasady z 13 września br.

Źródło: @Komisja Europejska

Luki do załatania

Terroryści i przestępcy nie powinni być w stanie prześliznąć się przez luki w systemie lub pozostać niezauważeni – mówi komisarz Julian King. Komisja Europejska zaproponowała modernizację systemów informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa oraz zarządzania granicami i przepływami migracyjnymi. Chodzi o połączenie ich tak, aby pracowały razem w inteligentniejszy i bardziej wydajny sposób.

Źródło: @Komisja Europejska

Glifosat pod lupą Komisji

KE zapowiada działania w odpowiedzi na europejską inicjatywę obywatelską w sprawie glifosatu – związku chemicznego stosowanego w preparatach chwastobójczych. Niektóre ekspertyzy sugerują, że glifosat jest substancją rakotwórczą, choć brak rozstrzygających badań. Jednak Komisja przygotuje wniosek ustawodawczy, który usprawni procesy zatwierdzania, ograniczania lub zakazywania stosowania pestycydów.

Źródło: @Komisja Europejska

Biuletyn, sesja plenarna 11 – 14 grudnia 2017 (Strasburg)

Biuletyn, sesja plenarna 11 – 14 grudnia 2017 (Strasburg)

Źródło : © Unia Europejska, 2017 – PE

Agenda – 04 – 10 Grudzień 2017

Kontrola gotówki. Aktualizacja przepisów UE dotyczących kontroli środków pieniężnych wwożonych do UE lub opuszczających UE zostanie poddana pod głosowanie w ramach komisji Wolności Obywatelskich i Spraw Gospodarczych. Celem jest przyspieszenie wykrywania prania pieniędzy i finansowania nielegalnych działań, takich jak terroryzm. Rozszerzyłoby to definicję „gotówki” o karty przedpłacone i towary, takie jak złote monety i sztabki. (Poniedziałek)….

Żródło : © Unia Europejska, 2017 – PE

VAT trzeba płacić

VAT trzeba płacićTransgraniczne oszustwa związane z VAT są główną przyczyną uszczuplenia dochodów państw członkowskich i budżetu UE – przypomina wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis. Komisja zaproponowała nowe narzędzia do zwalczania przestępstw tego typu. Chodzi m.in. dostęp do danych rejestracyjnych aut, aby przeciwdziałać sprzedaży nowych samochodów osobowych jako używanych by nie płacić VAT od całej wartości pojazdu.
Źródło: @Komisja Europejska

Jubileuszowy Erasmus

Jubileuszowy ErasmusW roku akademickim 2015/2016 Erasmus+ umożliwił instytucjom szkolnictwa wyższego wysłanie i przyjęcie 330 tys. studentów i pracowników. Na koniec obchodów 30-lecia Erasmusa KE przedstawia sprawozdanie z osiągnięć programu. – Erasmus+ umożliwia rozwój umiejętności i kompetencji oraz umacnia europejską tożsamość, która uzupełnia i wzbogaca tożsamość narodową i regionalną – powiedział komisarz Tibor Navracsics.
Źródło: @Komisja Europejska

Przyszłość żywności i rolnictwa

Przyszłość żywności i rolnictwaDzięki prostszym zasadom i bardziej elastycznemu podejściu wspólna polityka rolna (WPR) przynosi rzeczywiste rezultaty, wspierając rolników i zrównoważony rozwój rolnictwa w UE. Taka jest idea przewodnia przyjętego przez Komisję Europejską komunikatu „Przyszłość żywności i rolnictwa”. Przedstawiono w nim, w jaki sposób zadbać o to, aby najstarsza wspólna polityka UE pozostała aktualna w przyszłości.
Źródło: @Komisja Europejska