Informacja o projekcie pozakonkursowym wybranym do dofinansowania w działaniu 4.2 Programu Wiedza Edukacja Rozwój

7 listopada 2018 r. wynikiem pozytywnym zakończył się proces oceny wniosku o dofinansowanie złożonego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (KSAP) w naborze dla Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programu Wiedza Edukacja Rozwój…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Dzień pod hasłem innowacji

Dziś rusza pierwszy etap konkursu dla szkół, które chcą być bardziej dostępne. Najpierw wybrane zostaną podmioty, które stworzą model dostępnej szkoły i podzielą 100 milionów złotych pomiędzy placówki.
W konkursie wybranych zostanie dwóch…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Aktualizacja obligatoryjnego programu szkolenia dla oceniających projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 aktualizuje obligatoryjny program szkoleniowy dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach dziedziny Edukacja.
Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem w sprawie aktualizacji programu.

Źródło: @Fundusze Europejskie