Aktualizacja ustalonego obligatoryjnego programu szkolenia dla oceniających projekty w dziedzinie Ochrona zdrowia w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

18 września 2018 roku Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) aktualizuje obligatoryjny program szkoleniowy dla oceniających projekty dotyczące dziedziny „Ochrona zdrowia”, na…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Harmonogram szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego – październik 2018

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza na bezpłatne szkolenia w październiku 2018 r.
Zapisy na poszczególne szkolenia rozpoczną się po 21 września na stronie internetowej Regionalnego Programu Województwa…

Źródło: @Fundusze Europejskie