809,3 mln euro dla Polski

Zakończyły się negocjacje dotyczące III edycji tzw. Funduszy norweskich i EOG. Do Polski trafi niemal 810 mln euro. Podobnie jak w poprzednich edycjach, pozostaniemy największym beneficjentem tych środków.

„Cieszymy się, że udało się nam się dziś przypieczętować wysiłki wszystkich stron…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Konkurs 2017 CEF Transport SESAR – nabór wniosków na projekty z sektora transportu wdrażające Single European Sky ATM Research

6 października 2017 r. Komisja Europejska wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci ogłosiła konkurs 2017 CEF Transport SESAR. Łączne dofinansowanie przewidziane w ramach konkursu wynosi 290 mln euro i dotyczy wyłącznie wniosków o dofinansowanie składanych w ramach priorytetu…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020

Główne zmiany w dokumencie wynikają m.in. z potrzeby dostosowania zapisów Wytycznych do zmian w Umowie Partnerstwa oraz doświadczeń IK UP w zakresie koordynowania realizacji projektów dotyczących włączenia społecznego.
Uwagi do zmian zaproponowanych w Wytycznych wraz z…

Źródło: @Fundusze Europejskie