Handel przez Atlantyk

Transatlantyckie relacje gospodarcze i modernizacja Światowej Organizacji Handlu – to tematy dwóch Dialogów Obywatelskich z udziałem dyrektora Ignacio Garcia Bercero. Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej odwiedził Polskę w pierwszą rocznicę podpisania kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między UE a Kanadą (CETA).

Źródło: @Komisja Europejska

Unia proponuje reformę WTO

Świat się zmienił, ale Światowa Organizacja Handlu nie. Najwyższy czas, aby usprawnić system, tak aby mógł on reagować na wyzwania globalnej gospodarki – powiedziała komisarz Cecilia Malmström. Komisja Europejska przedstawia swoją wizję modernizacji WTO, proponując m.in. aktualizację przepisów, wzmocnienie roli monitorującej organizacji oraz usprawnienie systemu rozstrzygania sporów.

Źródło: @Komisja Europejska

Aktualizacja ustalonego obligatoryjnego programu szkolenia dla oceniających projekty w dziedzinie Ochrona zdrowia w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

18 września 2018 roku Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) aktualizuje obligatoryjny program szkoleniowy dla oceniających projekty dotyczące dziedziny „Ochrona zdrowia”, na…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Harmonogram szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego – październik 2018

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza na bezpłatne szkolenia w październiku 2018 r.
Zapisy na poszczególne szkolenia rozpoczną się po 21 września na stronie internetowej Regionalnego Programu Województwa…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Wsparcie dla inwestycji poza UE

Komisja Europejska przedstawiła dziś sposoby podjęcia wyzwań i wykorzystania możliwości inwestycyjnych w Afryce, w krajach sąsiadujących z UE i na całym świecie. Są to m.in. zaproszenia do wspólnych inicjatyw między wielostronnymi i krajowymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju oraz wzmocnienie europejskiej struktury finansowej, która jest w stanie sprostać ambicjom nowego Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej.

Źródło: @Komisja Europejska