809,3 mln euro dla Polski

Zakończyły się negocjacje dotyczące III edycji tzw. Funduszy norweskich i EOG. Do Polski trafi niemal 810 mln euro. Podobnie jak w poprzednich edycjach, pozostaniemy największym beneficjentem tych środków.

„Cieszymy się, że udało się nam się dziś przypieczętować wysiłki wszystkich stron…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Sprzedaż gruntów rolnych

Sprzedaż gruntów rolnychPaństwa UE mają prawo do ograniczenia sprzedaży gruntów rolnych, aby chronić społeczności wiejskie oraz promować zrównoważone rolnictwo. Muszą jednak przy tym przestrzegać prawa UE, w tym przepisów o swobodnym przepływie kapitału. KE opublikowała wytyczne, które mają pomóc w ochronie ziemi rolnej przed spekulacją cenową i koncentracją własności.
Źródło: @Komisja Europejska

UE: rekordowe zatrudnienie

UE: rekordowe zatrudnienieSpada bezrobocie i rosną płace – Komisja Europejska opublikowała najnowsze doroczne sprawozdanie dotyczące zmian na rynku pracy i wysokości wynagrodzeń. – Aktualny poziom zatrudnienia jest najwyższym, jaki kiedykolwiek odnotowano – przypomina komisarz Marianne Thyssen. Jednym z problemów m.in. w Polsce pozostaje niższe wynagradzanie pracowników tymczasowych.
Źródło: @Komisja Europejska

Unia bankowa powinna przyspieszyć

Unia bankowa powinna przyspieszyćRealizacja unii bankowej ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości unii gospodarczej i walutowej – mówił komisarz Valdis Dombrovskis prezentujący plany KE w tej sprawie. Chodzi o uzupełnienie brakujących części unii bankowej, aby europejscy obywatele i przedsiębiorstwa mogli szybciej skorzystać ze ściślejszej integracji finansowej i większej stabilności systemu finansowego.
Źródło: @Komisja Europejska

Prokuratura Europejska 20 państw

Prokuratura Europejska 20 państwPrzedstawiciele 20 państw UE na forum Rady doszli do porozumienia w sprawie utworzenia Prokuratury Europejskiej. Powstanie ona w ramach pogłębionej współpracy. Prokuratura ma ścigać nadużycia i przestępstwa, które narażają na straty budżet Unii Europejskiej. Co roku państwa w całej Europie tracą co najmniej 50 mld euro dochodów z podatku VAT w wyniku transgranicznych oszustw.
Źródło: @Komisja Europejska

Inkluzja w edukacji

Inclusion conferenceSzeroko rozumiana inkluzja oraz wyzwania i szanse dla edukacji, jakie się z nią wiążą, były głównymi tematami konferencji zorganizowanej 4 października przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej, Dolnośląską Szkołę Wyższą oraz Szkołę Podstawową nr 90 im. St. Tołpy we Wrocławiu. Wydarzenie skierowane było do nauczycieli i wychowawców.
Źródło: @Komisja Europejska

Konkurs 2017 CEF Transport SESAR – nabór wniosków na projekty z sektora transportu wdrażające Single European Sky ATM Research

6 października 2017 r. Komisja Europejska wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci ogłosiła konkurs 2017 CEF Transport SESAR. Łączne dofinansowanie przewidziane w ramach konkursu wynosi 290 mln euro i dotyczy wyłącznie wniosków o dofinansowanie składanych w ramach priorytetu…

Źródło: @Fundusze Europejskie