KE upomina Rumunię

– To ważne, aby Rumunia natychmiast podjęła na nowo walkę z korupcją, jak również zapewniła niezależność sądownictwa – apeluje pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. KE przyjęła najnowsze sprawozdanie z postępów władz w Bukareszcie w zakresie wypełnienia zobowiązań określonych w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji (MWiW).

Źródło: @Komisja Europejska

Bułgarskie postępy

Bułgaria poczyniła dalsze postępy we wdrażaniu naszych zaleceń – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans referując najnowsze sprawozdanie przygotowane w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji (MWiW). Sofia jest nim objęta od 2007 r. Komisja oczekuje od bułgarskich władz realizacji zobowiązań m.in. w zakresie reformy sądownictwa, walki z korupcją i przestępczością.

Źródło: @Komisja Europejska

Rok Filara Praw Socjalnych

Niespełna rok temu, 17 listopada 2017 r., podczas szczytu na rzecz sprawiedliwego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Göteborgu w Szwecji przywódcy Unii Europejskiej uroczyście ogłosili powstanie europejskiego filara praw socjalnych. Od tego czasu Komisja Europejska podjęła konkretne inicjatywy w celu wprowadzenia w życie na poziomie wspólnotowym 20 praw i zasad.

Źródło: @Komisja Europejska

Informacja o projekcie pozakonkursowym wybranym do dofinansowania w działaniu 4.2 Programu Wiedza Edukacja Rozwój

7 listopada 2018 r. wynikiem pozytywnym zakończył się proces oceny wniosku o dofinansowanie złożonego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (KSAP) w naborze dla Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programu Wiedza Edukacja Rozwój…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Mniejsze zapasy bardziej racjonalne

Połowa odtłuszczonego mleka w proszku – 190 z 380 tys. ton – zakupionego i przechowywanego w zapasach publicznych od 2015 r. została ponownie wprowadzona na rynek bez szkody dla jego funkcjonowania i ożywienia sektora. Ostatni przetarg – na 30 tys. ton – odbył się 8 listopada. Działania interwencyjne, którymi zarządza KE, odegrały ważną rolę w stabilizowaniu rynków w latach 2015–2017.

Źródło: @Komisja Europejska

Cyfrowe bezpieczeństwo Europy

Przekształcamy agencję eu-LISA w centralny ośrodek naszych systemów informacyjnych związanych z granicami, migracją i bezpieczeństwem – zapowiada komisarz Dimitris Avramopoulos. Rada UE przyjęła wniosek Komisji dotyczący wzmocnienia Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.

Źródło: @Komisja Europejska

Jesienna prognoza dla gospodarki

Wzrost gospodarczy w strefie euro zmniejszy się z najwyższego od 10 lat poziomu – 2,4 proc. w 2017 r. – do 2,1 proc. w 2018 r., a następnie odnotuje dalszy łagodny spadek do 1,9 proc. w 2019 r. i 1,7 proc. w 2020 r. Oczekuje się, że ta sama tendencja będzie dotyczyć UE-27, dla której prognoza wzrostu wynosi 2,2 proc. w 2018 r., 2,0 proc. w 2019 r. i 1,9 proc. w 2020 r. Wzrost PKB Polski w bieżącym roku ma sięgnąć 4,8 proc., by w kolejnych dwóch latach nieco spowolnić – do 3,3 proc. 

Źródło: @Komisja Europejska

Dzień pod hasłem innowacji

Dziś rusza pierwszy etap konkursu dla szkół, które chcą być bardziej dostępne. Najpierw wybrane zostaną podmioty, które stworzą model dostępnej szkoły i podzielą 100 milionów złotych pomiędzy placówki.
W konkursie wybranych zostanie dwóch…

Źródło: @Fundusze Europejskie