Zaproszenie do składania wniosków w zakresie tworzenia Centrów Dokumentacji Europejskiej

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w zakresie tworzenia Centrów Dokumentacji Europejskiej. Głównym zadaniem Centrów Dokumentacji Europejskiej jest gromadzenie oficjalnych publikacji UE, materiałów naukowych związanych z integracją europejską, baz danych i danych statystycznych związanych z działalnością Unii, a następnie ich udostępnianie szerokiemu gronu odbiorców.

Źródło: @Komisja Europejska

Konsultacje społeczne regulaminów konkursów dotyczących ułatwienia dostępu do usług zdrowotnych – poddziałanie 11.2.1 i 11.2.2 Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektów:

Regulaminu konkursu (PDF 1,48 MB) zamkniętego nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/18, dotyczącego interwencji w ramach Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe. W ramach konkursu możliwe jest…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Edukacja w sytuacjach nadzwyczajnych

KE przyjęła nową ogólną strategię zmierzającą do zwiększenia finansowania edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysach. Od początku 2019 r. ma ono sięgać 10 proc. wartości łącznego budżetu przeznaczonego na pomoc humanitarną. Strategia ta ma także na celu zapewnienie dzieciom z terenów dotkniętych kryzysem humanitarnym powrotu do nauki w ciągu 3 miesięcy.

Źródło: @Komisja Europejska

Taniej online? Nie zawsze

Zdecydowałeś się zmienić pakiet telefoniczny korzystając z oferty online operatora? Wbrew zapewnieniom nie zawsze otrzymasz tańszy produkt. KE oraz krajowe organy ochrony konsumentów opublikowały wyniki kontroli 207 stron internetowych oferujących usługi telefonii stacjonarnej i mobilnej, internetowe oraz streamingu audio i wideo. Okazało się, że w 163 przypadkach prawdopodobnie naruszono prawa konsumenckie.

Źródło: @Komisja Europejska

Z Widokiem na finanse i gospodarkę Unii Europejskiej

„Polska gospodarka? Jest dobrze: Polska zanotowała rekordowo dobrą sytuację na rynku pracy, dług i deficyt jest pod kontrolą, poprawiła się ściągalność podatków, ale nawarstwiają się wyzwania – czy to czas na reformy? – pyta Tomasz Gibas, doradca ekonomiczny Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce podczas wrocławskiej debaty „Z Widokiem na gospodarkę i finanse UE”. Spotkanie odbyło się we wtorek w Domu Europy w ramach cyklu debat prowadzonych przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.

Źródło: @Komisja Europejska

Handel równoległy lekami

Polska, Rumunia i Słowacja nie są już objęte postępowaniami w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w zakresie handlu równoległego lekami przeznaczonymi dla ludzi. Komisja Europejska podjęła decyzję o zamknięciu tych procedur. Po dokładnej ocenie stwierdzono, że należy szukać innych niż postępowania o naruszenie sposobów rozwiązania tego złożonego problemu.

Źródło: @Komisja Europejska

Europa w bezpiecznym ruchu

Pierwsze w historii normy emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych o dużej ładowności, zaawansowane systemy bezpieczeństwa w autach osobowych, rozwój zautomatyzowanych i połączonych z internetem systemów mobilności. KE wprowadza ostatni pakiet działań służących modernizacji europejskiego systemu transportowego. – Mobilność przekracza nową granicę technologiczną – powiedział wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič.

Źródło: @Komisja Europejska