Szczecin lepiej skomunikowany

Ponad 320 mln euro ze środków Funduszu Spójności przeznaczono na inwestycje w dwa projekty transportowe w Szczecinie i okolicach. Jeden z projektów dotyczy przebudowy torowisk tramwajowych, a drugi – modernizacji drogi wodnej między Szczecinem a Świnoujściem. Obie inwestycje poprawią jakość komunikacji, a także przyczynią się do polepszenia jakości powietrza.

Źródło: @Komisja Europejska

Podatkowe decyzje niejednomyślne

– Zasada jednomyślności w dziedzinie podatków w coraz większym stopniu wydaje się być politycznym anachronizmem – ocenia komisarz Pierre Moscovici. Komisja Europejska rozpoczyna debatę na temat stopniowego przejścia na sprawniejszy i bardziej demokratyczny sposób podejmowania decyzji w polityce podatkowej UE.

Źródło: @Komisja Europejska

DiscoverEU czyli odkrywaj Europę!

Ponad 14 tys. osiemnastolatków otrzyma bilety w drugiej edycji projektu DiscoverEU. To inicjatywa Komisji Europejskiej, która umożliwia młodzieży poznawanie Europy. Uczestnicy będą podróżować przez 30 dni w okresie od 15 kwietnia do 31 października 2019 r. Wraz z biletem DiscoverEU młodzi ludzie otrzymają wskazówki ułatwiające podróżowanie, będą również mogli kontaktować się ze sobą poprzez media społecznościowe.

Źródło: @Komisja Europejska

Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Informacja o projekcie pozakonkursowym wybranym do dofinansowania

8 grudnia 2018 r. wynikiem pozytywnym zakończył się proces oceny wniosku o  dofinansowanie złożonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w działaniu 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt został wybrany w procedurze…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Informacja o projekcie pozakonkursowym wybranym do dofinansowania

19 grudnia 2018 r. wynikiem pozytywnym zakończył się proces oceny wniosku o  dofinansowanie złożonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w działaniu 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Projekt został wybrany w procedurze…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej. Informacja o projekcie pozakonkursowym wybranym do dofinansowania

27 grudnia 2018 r. wynikiem pozytywnym zakończył się proces oceny wniosku o  dofinansowanie złożonego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (KSAP) w naborze dla działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programu Wiedza Edukacja…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Nowe uprawnienia KNF a regulacje UE

Komisja Nadzoru Finansowego mierzy się z największym kryzysem w swojej niespełna 13-letniej historii. Do aresztu trafił jej przewodniczący, pojawiły się zarzuty o korupcję w politycznym kontekście. Dodatkowe padły pytania o to czy poszerzenie uprawnień KNF w zakresie tzw. przejmowania banków są zgodne z unijnymi standardami. W najnowszej analizie z cyklu „Europa okiem eksperta” piszą o tym profesorowie Szkoły Głównej Handlowej Stanisław Kasiewicz* i Lech Kurkliński**.

Źródło: @Komisja Europejska