Więcej barier w handlu

Wzrasta protekcjonizm w stosunkach handlowych i gospodarczych – wynika ze sprawozdania KE. Europejscy eksporterzy zgłosili 10-procentowy wzrost liczby barier handlowych napotkanych w samym tylko roku 2016. Pod koniec zeszłego roku istniały 372 takie bariery u ponad 50 partnerów handlowych na całym świecie. 36 barier wprowadzonych w 2016 r. mogłoby wpłynąć negatywnie na unijny eksport o bieżącej wartości ok. 27 mld euro.
Źródło: @Komisja Europejska

Upadłość pod kontrolą

Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące transgranicznych postępowań upadłościowych. Ułatwią one przedsiębiorcom restrukturyzację, a wierzycielom odzyskiwanie swoich pieniędzy, poprzez zagwarantowanie, że zbiorowe procedury transgranicznego odzyskiwania długów będą sprawne i skuteczne.
Źródło: @Komisja Europejska

Konkurs Europe Direct – aktualizacja

Aktualizacja dokumentacji konkursowej – Komisja Europejska, poprzez swoje Przedstawicielstwo w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków celem wyboru partnerów do prowadzenia Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct (PIEED) w latach 2018-2020. Obecnie sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct obejmuje ponad 500 punktów znajdujących się we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Źródło: @Komisja Europejska

Dyrektywa kontra brudne pieniądze

W życie wchodzą zaostrzone unijne przepisy w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i finansowania terroryzmu, co jest jednym z priorytetów Komisji Junckera. Dyrektywa m.in. wzmacnia obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka przez banki, prawników i księgowych. – Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby odciąć przestępcom i terrorystom dostęp do dochodów z prania pieniędzy – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.
Źródło: @Komisja Europejska

Pierwsze umowy na realizację projektów z zakresu inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz ograniczenie strat sieciowych i zmniejszenie emisyjności gospodarki

Ze środków unijnych pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko, poddziałanie 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym zrealizowanych zostanie łącznie 5 projektów.
Enea Operator ze środków w wysokości…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Wybraliśmy startup na 5-tkę!

„Wear Your App”: aplikacja do przymierzania ubrań – to pomysł, dzięki któremu uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Elblągu zwyciężyli w konkursie „Startup na 5-tkę”. Finał rywalizacji odbył się 20 czerwca w Lubelskim Parku…

Źródło: @Fundusze Europejskie