Zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój!

18 grudnia 2017 r. Komisja Europejska podjęła decyzję akceptującą zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Komisja zaakceptowała zatem propozycje zmian Programu przyjęte przez Radę Ministrów 14 listopada 2017 r. i fakt ten stanowi zwieńczenie starań Ministerstwa Rozwoju…

Źródło: @Fundusze Europejskie