Aktualizacja harmonogramu konkursu organizowanego w działaniu 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Programu Infrastruktura i Środowisko

W naborze wniosków dla działania 6.1 Programu Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) wydłużono czas oceny projektów o dodatkowe 40 dni (łącznie jest to 160 dni pozostających do dyspozycji CUPT). Jest to zgodne z zapisami paragrafu 5 pkt 1 Regulaminu konkursu.
W związku z…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.