Agenda – 04 – 10 Grudzień 2017

Kontrola gotówki. Aktualizacja przepisów UE dotyczących kontroli środków pieniężnych wwożonych do UE lub opuszczających UE zostanie poddana pod głosowanie w ramach komisji Wolności Obywatelskich i Spraw Gospodarczych. Celem jest przyspieszenie wykrywania prania pieniędzy i finansowania nielegalnych działań, takich jak terroryzm. Rozszerzyłoby to definicję „gotówki” o karty przedpłacone i towary, takie jak złote monety i sztabki. (Poniedziałek)….

Żródło : © Unia Europejska, 2017 – PE

Komentowanie zamknięte.