KE zatwierdza umowę z Moderną

KE zatwierdza umowę z Moderną

AdobeStock


To szósta umowa w ramach unijnej strategii dotyczącej szczepionek. W umowie przewidziano zakup początkowo 80 mln dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE oraz możliwość zamówienia dalszych 80 mln dawek. Mają one zostać dostarczone przez firmę farmaceutyczną Moderna, gdy badania dowiodą, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna przeciw COVID-19.
Źródło: @Komisja Europejska

XIV edycja konkursu Juvenes Translatores

XIV edycja konkursu Juvenes Translatores

AdobeStock


2894 uczniów z 663 szkół stanęło w szranki konkursu dla młodych tłumaczy. Mimo pandemii i trudności organizacyjnych, dziś równo o godz. 10.00 uczniowie ze wszystkich krajów UE przystąpili do tegorocznej edycji Juvenes Translatores. Mieli przetłumaczyć tekst o tematyce europejskiej w dowolnie wybranej przez siebie kombinacji 2 spośród 24 języków urzędowych Unii.
Źródło: @Komisja Europejska

POWER pomaga pokonywać bariery edukacyjne

Komitet Monitorujący program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zaakceptował propozycję Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) organizacji nowego konkursu. Dzięki niemu będzie więcej szkoleń i doradztwa dla kadry edukacji włączającej.
Celem edukacji włączającej jest zapewnienie wszystkim uczniom…

Źródło: @Fundusze Europejskie