Wsparcie dla Afganistanu

Wsparcie dla Afganistanu

AdobeStock


Unia Europejska potwierdziła swoją długotrwałą solidarność i partnerstwo z mieszkańcami Afganistanu. Podczas tegorocznej konferencji w Genewie odbywającej się pod hasłem: „Pokój, dobrobyt i samodzielność”, UE zobowiązała się do przekazania Afganistanowi wsparcia w wysokości 1,2 mld euro w latach 2021–2025 w ramach pomocy.
Źródło: @Komisja Europejska

Nowe podejście do integracji

Nowe podejście do integracji

AdobeStock


– Migranci to „my”, a nie „oni”. Każdy ma swoją rolę do odegrania, aby nasze społeczeństwa były spójne i cieszyły się dobrobytem – powiedziała komisarz Ylva Johansson. Komisja Europejska przedstawiła plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021–2027. Zakłada on m.in. lepszy dostęp migrantów do edukacji, rynku pracy, opieki zdrowotnej oraz zasobów mieszkaniowych.
Źródło: @Komisja Europejska

Czystsze powietrze w Europie

Czystsze powietrze w Europie

AdobeStock

Lepsza jakość powietrza w ostatnim dziesięcioleciu przyczyniła się do znacznego zmniejszenia liczby przedwczesnych zgonów w Europie. Najnowsze oficjalne dane Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pokazują jednak, że prawie wszyscy Europejczycy nadal cierpią z powodu zanieczyszczenia atmosfery, co prowadzi do około 400 000 przedwczesnych śmierci na całym kontynencie.
Źródło: @Komisja Europejska