SURE czy szansa na utrzymanie pracy

14 mld euro w ramach drugiej transzy z instrumentu SURE trafiło do dziewięciu krajów UE. Chorwacja otrzymała 510 mln euro, Cypr – 250 mln, Grecja – 2 mld, Włochy – dodatkowe 6,5 mld, Łotwa – 120 mln, Litwa – 300 mln, Malta – 120 mln, Słowenia – 200 mln, zaś Hiszpania – dodatkowe 4 mld euro. SURE ma wygenerować nawet 100 mld euro na utrzymanie zatrudnienia w czasie pandemii.

Źródło: @Komisja Europejska

Nasz cel? Dostępność i równe szanse

Od ponad dwóch lat Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje program Dostępność Plus. Do współpracy przy wprowadzaniu jego założeń zapraszamy instytucje publiczne, samorządy, firmy, organizacje pozarządowe i jednostki naukowo-badawcze. 16 listopada 2020 roku kolejnych 16…

Źródło: @Fundusze Europejskie

1,2 mld zł dla polskich firm

komisja_europejskaPolski program wsparcia dla firm dotkniętych epidemią koronawirusa w wysokości 264 mln euro został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Pomoc będzie dostępna dla przedsiębiorstw z niemal wszystkich sektorów (z wyjątkiem finansowego), które w czasie kryzysu odnotowały spadek obrotów o 25 proc. Wsparcie zostanie przyznane przed 30 czerwca przyszłego roku.
Źródło: @Komisja Europejska