Konsultacje społeczne Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Konsultacje społeczne Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 Rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027.
Informacja, dokumenty i zaproszenie do zgłaszania uwag…

Źródło: @Fundusze Europejskie

LIFE dla Kampinosu i Opolszczyzny

komisja_europejskaDwa polskie projekty: Kampinos WetLife mający na celu ochronę mokradeł oraz pomoc we wdrożeniu systemu zarządzania jakością powietrza w województwie opolskim uzyskają unijne współfinansowanie w ramach projektu LIFE. W sumie na inicjatywy w zakresie środowiska, przyrody i działań w dziedzinie klimatu przeznaczono ponad 280 mln euro.
Źródło: @Komisja Europejska

Warszawa z nowymi pociągami

komisja_europejska46 mln euro na nowy ekologiczny transport trafi do Warszawy w ramach unijnej polityki spójności. Środki posłużą na zakup ponad dwudziestu składów elektrycznych oraz modernizację infrastruktury. – To jedna z większych inwestycji w ramach polityki spójności. Zapewni ona obywatelom czysty transport, a także przyczyni się do rozwoju – powiedziała komisarz Elisa Ferreira.

Źródło: @Komisja Europejska

Sankcje nie przeszkodzą w niesieniu pomocy

komisja_europejska– Zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym sankcje nie mogą utrudniać udzielania pomocy, w tym pomocy medycznej – powiedział Janez Lenarčič. Komisja Europejska ponownie rozszerzyła wytyczne dotyczące pomocy humanitarnej związanej z pandemią COVID-19 skierowanej do krajów objętych sankcjami. Nowy rozdział dotyczy wsparcia skierowanego do Nikaragui.
Źródło: @Komisja Europejska

Praworządność coraz istotniejsza

komisja_europejskaPod koniec września br. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie przedstawiające stan praworządności w każdym z 27 krajów członkowskich. Jest to pierwszy dokument poświęcony temu zagadnieniu, przygotowany w tak kompleksowy sposób. O jego znaczeniu dla kultury prawnej Unii Europejskiej pisze Sebastian Gójdź* w nowym artykule cyklu „Europa okiem eksperta”.
Źródło: @Komisja Europejska