Budżet dla przyszłości

Europejska Szkoła Jesienna

AdobeStock

KE z zadowoleniem przyjęła porozumienie między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu Europy oraz tymczasowego narzędzia służącego odbudowie gospodarki – NextGenerationEU. Łącznie to 1,8 bln euro – jeśli budżet zostanie przyjęty, stanie się największym pakietem, jaki kiedykolwiek finansowano ze środków UE.
Źródło: @Komisja Europejska