Nadzór nad importem bioetanolu

Nadzór nad importem bioetanolu

AdobeStock

KE wprowadza nadzór nad importem do UE etanolu paliwowego ze źródeł odnawialnych. W sytuacji pogorszenia koniunktury gospodarczej wywołanego COVID-19 w ostatnich miesiącach odnotowano znaczne zwiększenie importu bioetanolu po niskich cenach. Branża przedstawiła dowody świadczące o tym, że dalszy wzrost importu bioetanolu spowodowałby straty gospodarcze dla sektora.
Źródło: @Komisja Europejska