REGIOSTARS 2020

REGIOSTARS

AdobeStock

Komisja Europejska ogłosiła zwycięzców tegorocznej edycji nagród REGIOSTARS za najlepsze projekty w obszarze polityki spójności w całej Unii Europejskiej. – Te nagrody pokazują, że jesteśmy w stanie osiągnąć doskonałe wyniki, gdy UE, państwa członkowskie, regiony i miasta pracują razem na rzecz jak najlepszego wykorzystania i wdrożenia funduszy i projektów UE – powiedziała komisarz Elisa Ferreira.
Źródło: @Komisja Europejska

Ekologiczna odbudowa gospodarki

Ekologiczna odbudowa gospodarki

AdobeStock

– Chcemy, aby wszyscy w Europie mieli dom, który można oświetlić, ogrzać lub ochłodzić bez dokonywania skoku na bank i bez szkody dla naszej planety – powiedział Frans Timmermans. Komisja Europejska proponuje podwojenie wskaźnika renowacji budynków w celu ograniczenia emisji, pobudzenia ożywienia gospodarczego i ograniczenia ubóstwa energetycznego.
Źródło: @Komisja Europejska

Tablica danych na temat koronawirusa

Elisa FerreiraKomisja Europejska ogłosiła wstępne wyniki inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa (CRII) oraz inicjatywy inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na koronawirusa (CRII+). Polityka spójności stanowi główne ogniwo walki z pandemią i ochrony zdrowia – powiedziała komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira.
Źródło: @Komisja Europejska

Metan do kasacji

Metan do kasacji

AdobeStock

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu KE przyjęła strategię dotyczącą metanu, który drugim – po dwutlenku węgla – najważniejszym czynnikiem przyczyniającym się do zmiany klimatu. Jest on również silnym lokalnym składnikiem zanieczyszczenia powietrza, który powoduje poważne problemy zdrowotne. Strategia KE obejmuje kluczowe sektory – energii, rolnictwa i odpadów.
Źródło: @Komisja Europejska