Stan unii energetycznej

Stan unii energetycznej

AdobeStock

– Inwestycje i reformy muszą napędzać ekologiczną odbudowę gospodarki i kierować nas na właściwą drogę do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. – powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans. Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej na 2020 r. oraz dokumenty poświęcone różnym aspektom polityki energetycznej UE.
Źródło: @Komisja Europejska