Koronawirus: terapia dla najciężej chorych

Koronawirus: terapia dla najciężej chorych

AdobeStock

Firma farmaceutyczna Gilead podpisała z KE umowę ramową dotyczącą wspólnych zamówień na dostawę 500 tys. potrzebnych do pełnej terapii dawek leku Veklury (nazwa handlowa remdesiwiru), z możliwością zwiększenia zamówienia. Preparat ten jest obecnie jedynym lekiem z warunkowym pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu w UE do leczenia pacjentów z COVID-19 potrzebujących podawania tlenu.
Źródło: @Komisja Europejska