EBI zwiększa kredyt dla polskiej firmy

Europejski Bank Inwestycyjny zwiększy do 67,5 mln euro finansowanie udzielone na początku ubiegłego roku zakładom chemicznym PCC Rokita. Pozyskane środki maja wspierać plany modernizacji spółki oraz budowę Centrum Innowacji i Skalowania Procesów. Obie umowy kredytowe korzystają ze wsparcia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

Źródło: @Komisja Europejska

SURE: 100 mld euro na utrzymanie miejsc pracy

SURE: 100 mld euro na utrzymanie miejsc pracy

AdobeStock

Komisja Europejska ogłosiła, że najbliższa emisja obligacji SURE o wartości do 100 mld euro odbędzie się w formie obligacji społecznych. W tym celu KE przyjęła ramy dotyczące obligacji społecznych, które poddane zostały niezależnej ocenie. Ramy te mają zagwarantować inwestorom nabywającym te obligacje, że zaangażowane środki przyczynią się do osiągnięcia prawdziwie społecznego celu.
Źródło: @Komisja Europejska

Komunikat prasowy – Parlament sprzeciwia się przepisom dotyczącym produktów spożywczych, które mogą być szkodliwe dla dzieci

Aby chronić zdrowie europejskich konsumentów, zwłaszcza dzieci, posłowie sprzeciwili się propozycjom Komisji dotyczącym produktów spożywczych zawierających dwutlenek tytanu i akryloamid.
Komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Źródło : © European Union, 2020 – EP

Wsparcie dla Romów

Wsparcie dla Romów– Wielu Romów nadal doświadcza dyskryminacji i rasizmu. Nie możemy tego akceptować – powiedziała komisarz Věra Jourová prezentując dziesięcioletni, kompleksowy plan na rzecz włączenia społecznego Romów. Zakłada on m.in. ograniczenie luki ubóstwa między Romami a ogółem społeczeństwa o co najmniej połowę.
Źródło: @Komisja Europejska