Termomodernizacja budynku szkoły

Szkoła podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Powstańców Śląskich w Dębniku przejdzie termomodernizację. Urząd marszałkowski przekazał dofinansowanie niezbędne do zrealizowania tego remontu w ramach zawartej umowy o dofinansowanie projektu pn.:…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Bałkany coraz bliżej Unii

Bałkany coraz bliżej Unii

AdobeStock

– Obywatele Bałkanów Zachodnich są częścią Europy i ich miejsce jest w Unii Europejskiej – powiedział wiceprzewodniczący KE Josep Borrell prezentując najnowszy pakiet „rozszerzenie” dla regionu oraz Turcji. Komisja zwraca przede wszystkim uwagę na wiarygodny postęp w dziedzinie praworządności. Problemy w tej dziedzinie często skorelowane są z brakiem woli politycznej.
Źródło: @Komisja Europejska

Plan dla Bałkanów Zachodnich

Plan dla Bałkanów ZachodnichKompleksowy plan gospodarczy i inwestycyjny dla Bałkanów Zachodnich przyjęła Komisja Europejska. Jego celem jest pobudzenie długoterminowego ożywienia gospodarczego w regionie, udzielenie wsparcia transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz wniesienie wkładu w regionalną integrację i konwergencję z Unią Europejską.
Źródło: @Komisja Europejska