Praworządność: Polska bliżej Trybunału

komisja_europejskaKomisja Europejska podejmuje kolejny krok w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w celu ochrony niezależności sędziów w Polsce. Polski rząd ma teraz dwa miesiące na podjęcie niezbędnych działań w celu zastosowania się do uzasadnionej opinii, w przeciwnym razie KE może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.
Źródło: @Komisja Europejska

Pożary lasów zagrażają Europie

komisja_europejska– Z przerażeniem patrzyliśmy w Europie na płonące lasy na zachodnim wybrzeżu USA, na Syberii, w Australii i w Amazonii. Jednak i europejskie lasy zostały poważnie dotknięte pożarami – powiedział komisarz Virginijus Sinkevičius. Sprawozdanie KE wskazuje na zagrożenie przyrody Europy jako całości, gdyż pożary lasów na świecie w ubiegłym roku były największe w historii pomiarów.
Źródło: @Komisja Europejska

Polska akcyza przed Trybunałem

komisja_europejskaPrzed Trybunałem Sprawiedliwości UE Polska będzie musiała bronić krajowych przepisów uniemożliwiających producentom lekarstw korzystanie ze zwolnień z akcyzy. Skargę skierowała Komisja Europejska. Unijne przepisy przewidują obowiązkowe zwolnienie z podatku akcyzowego importowanego alkoholu etylowego używanego do produkcji lekarstw. Polska praktyk jest jednak inna.
Źródło: @Komisja Europejska

Komunikat prasowy – „Wszystko jeszcze do uzgodnienia”: trwają nieformalne rozmowy między Parlamentem a Radą w sprawie warunkowości w zakresie praworządności

Rozmowy będą kontynuowane w listopadzie, kiedy współprawodawcy spotkają się na piątym posiedzeniu trójstronnym na temat mechanizmu łączenia funduszy UE z poszanowaniem praworządności.
Komisja Budżetowa
Komisja Kontroli Budżetowej

Źródło : © European Union, 2020 – EP

Austriaczka pokieruje EKES

komisja_europejska

Christa Schweng została 33. przewodniczącą Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES). Jest piątą kobietą, która pokieruje organem UE reprezentującym społeczeństwo obywatelskie. – Musimy połączyć siły i zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że nasz Komitet wniesie znaczący wkład w odbudowę Europy – powiedziała Austriaczka.
Źródło: @Komisja Europejska

Wynagrodzenia minimalne w całej UE

komisja_europejska– Wniosek dotyczący odpowiednich minimalnych wynagrodzeń jest ważnym sygnałem, że nawet w czasach kryzysu nie należy zapominać o godnej prac – powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen przedstawiając projekt dyrektywy w tej sprawie. Przewiduje on stworzenia ram minimalnych wynagrodzeń, jednak nie zobowiązuje państw członkowskich do wprowadzenia rozwiązań ustawowych.
Źródło: @Komisja Europejska