Zmiana dokumentacji konkursowej dla Poddziałania Bony na innowacje dla MŚP: etap I usługowy – konkurs ogólny oraz konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności

Informujemy, że wprowadzone zostały zmiany w dokumentacji konkursowej konkursów dla poddziałania Bony na innowacje dla MŚP: etap I usługowy – konkurs ogólny oraz konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności:

Regulamin konkursu,
Ogłoszenie o konkursie.

Zmiana dotyczy…

Źródło: @Fundusze Europejskie