Plan walki z rakiem w miejscu pracy

Plan walki z rakiem w miejscu pracy

AdobeStock

Co roku w UE w wyniku narażenia na działanie czynników rakotwórczych na nowotwory pochodzenia zawodowego choruje około 120 tys. osób, a około 80 tys. umiera. Aby lepiej chronić pracowników, Komisja Europejska zaproponowała dalsze ograniczenie narażenia ich na rakotwórcze substancje chemiczne. – Miejsce pracy powinno być bezpieczne – podkreśla komisarz Nicolas Schmit.
Źródło: @Komisja Europejska

Mazowieckie: więcej funduszy na walkę z koronawirusem

Mazowieckie: więcej funduszy na walkę z koronawirusem

AdobeStock

Komisja Europejska zatwierdziła zmianę Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w Polsce. Poprzez realokację niemal 95,9 mln euro z funduszy polityki spójności, UE pomoże w przezwyciężeniu skutków kryzysu wywołanego koronawirusem. Pieniądze te posłużą m.in. do wsparcia zespołów transportu medycznego i sanitarnego z Warszawy, Ostrołęki, Siedlec, Płocka i Radomia.
Źródło: @Komisja Europejska

Rezerwa medyczna rescEU już w 6 krajach

Rezerwa medyczna rescEU już w 6 krajach

AdobeStock

Dania, Grecja, Węgry i Szwecja dołączyły dziś do Niemiec i Rumunii jako państwa przechowywujące zapasy sprzętu medycznego w ramach rezerwy rescEU. Dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej 6 państw członkowskich UE tworzy obecnie wspólne europejskie zapasy ratującego życie sprzętu ochronnego i innego niezbędnego sprzętu medycznego.
Źródło: @Komisja Europejska