5G z przyspieszeniem

– Łączność szerokopasmowa i 5G będą stanowić podstawy zielonej i cyfrowej transformacji gospodarki – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza KE Margrethe Vestager. Dlatego Komisja wezwała państwa członkowskie do terminowego wdrożenie sieci 5G, która stworzy znaczące możliwości gospodarcze w nadchodzących latach, będąc kluczowym atutem konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju.

Źródło: @Komisja Europejska

Potencjał cyfrowy UE

– Naszym celem jest szybkie osiągnięcie kolejnego standardu obliczeniowego – powiedział komisarz Thierry Breton. Sukces UE w dziedzinie wysokowydajnych systemów nowej generacji skłonił Komisję do przygotowania rozporządzenia dotyczącego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali. Przewiduje on inwestycje rzędu 8 mld euro.

Źródło: @Komisja Europejska

150 mln euro na transport produktów medycznych

UE zapewnia 18 państwom członkowskim i Zjednoczonemu Królestwu na transport do Europy podstawowych produktów medycznych wsparcie finansowe na kwotę 150 mln euro za pośrednictwem instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. Między kwietniem a wrześniem sfinansowano transporty ładunków, które obejmowały ratujące życie środki ochrony indywidualnej, leki i sprzęt.

Źródło: @Komisja Europejska

Koronawirus: druga umowa na szczepionki

W życie wchodzi druga umowa z firmą farmaceutyczną, formalnie zawarta między Sanofi-GSK a Komisją Europejską. Ma ona umożliwić wszystkim państwom członkowskim wspólnoty zakup do 300 mln dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Ponadto kraje UE mogą przekazać zarezerwowane dawki państwom o niskim i średnim dochodzie.

Źródło: @Komisja Europejska

Stop fali rasizmu

– W demokratycznych społeczeństwach nie ma miejsca dla dyskryminacji na tle rasowym ani jakiejkolwiek formy rasizmu – powiedziała komisarz Helena Dalli prezentując nowy unijny plan w tym zakresie. Przewiduje on m.in. lepsze stosowanie prawa antydyskryminacyjnego, sprawiedliwe traktowanie obywateli przez organy państw, większą różnorodność pracowników UE.

Źródło: @Komisja Europejska

Informacja o anulowaniu konkursu na skalowanie innowacji społecznej „Nowy model funkcjonowania hospicjum domowego na terenach wiejskich” w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

18 września 2020 r. Instytucja Zarządzająca PO WER anulowała konkurs o numerze POWR.04.01.00-IZ.00-00-029/20 na skalowanie innowacji społecznej „Nowy model funkcjonowania hospicjum domowego na terenach wiejskich”, ogłoszony 3 lipca 2020 r.
Decyzja o anulowaniu konkursu jest podyktowana…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komunikat prasowy – Szczepionki COVID-19: wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim

Podjęcie wyzwań związanych z zapewnieniem dostępu do bezpiecznych szczepionek COVID-19 będzie głównym tematem wysłuchania internetowego, które odbędzie się 22 września w Parlamencie Europejskim w godz. 9.00-12.00.
Komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności