Komunikat prasowy – COVID-19: Konieczna harmonizacja procedur testowania i klasyfikacji ryzyka w UE

Wspólne definicje, kryteria i metodologie są niezbędne do skutecznej walki z pandemią i jej gospodarczymi konsekwencjami, podkreślają posłowie.
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Źródło : © Unia Europejska, 2020 – PE

Komunikat prasowy – Posłowie wzywają do sankcji przeciwko Łukaszence oraz trucicielom Nawalnego

Posłowie wzywają do przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich na Białorusi i wzywają UE do nałożenia sankcji na prezydenta Łukaszenkę i sprawców zatrucia Aleksieja Nawalnego.

  • Aleksander Łukaszenka nie zostanie uznany przez Parlament Europejski za prezydenta Białorusi po wygaśnięciu dotychczasowej kadencji, 5 listopada
  • PE potępia władze Białorusi za pełne przemocy represje wobec pokojowych demonstrantów
  • Posłowie wzywają do wszczęcia międzynarodowego dochodzenia w sprawie Nawalnego

Komisja Spraw Zagranicznych

Źródło : © Unia Europejska, 2020 – PE

Nowa energia Europy

Orędzie o stanie Unii 2020– Przyszłość leży w naszych rękach. Jaka będzie Europa – to zależy od nas. Zbudujmy świat, w którym chcemy żyć – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej kończąc swoje pierwsze orędzie o stanie Unii wygłoszone na forum Parlamentu. Ursula von der Leyen zapowiedziała m.in. zwiększenie celu redukcji emisji do 2030 r. do co najmniej 55 proc. oraz coroczne raporty na temat stanu praworządności we wszystkich krajach UE.

Źródło: @Komisja Europejska