Ścieki już nie takie straszne

Ścieki już nie takie straszne

AdobeStock

– W całej UE odnotowuje się poprawę w zakresie zbierania i oczyszczania ścieków. Unijne przepisy odegrały zasadniczą rolę w kwestii poprawy jakości rzek, jezior i mórz – powiedział komisarz Virginijus Sinkevičius prezentując dziesiąte sprawozdanie ws. wdrażania dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Jednak nadal pozostają luki, które należy wypełnić m.in. inwestując w infrastrukturę kanalizacyjną.
Źródło: @Komisja Europejska

Świat przeciw koronawirusowi

Świat przeciw koronawirusowi

AdobeStock

Komisja Europejska zacieśnia współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), aby jak najszybciej zapewnić globalny dostęp do szczepionek, testów i terapii przeciwko COVID-19. – UE wykorzysta wszystkie swoją uprawnienia w zakresie koordynacji, aby pomóc w utrzymaniu jedności świata w walce z koronawirusem – powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.
Źródło: @Komisja Europejska

Luka w podatku VAT

Luka w podatku VAT

AdobeStock

W 2018 r. państwa UE straciły 140 mld euro dochodów z tytułu podatku VAT. W tym roku straty te mogą się powiększyć w związku z pandemią koronawirusa. – Obecnie – bardziej niż kiedykolwiek – państwa UE po prostu nie mogą sobie pozwolić na takie straty – powiedział komisarz Paolo Gentiloni. Dwa lata temu w Polsce sytuacja się poprawiła – równica między prognozowanymi przychodami z VAT a faktycznymi zmalała o ponad 4 proc.
Źródło: @Komisja Europejska

Dezinformacja w czasie pandemii

REACT-EU pomoże w walce z kryzysemPlatformy internetowe i sektor reklamowy mogą wiele zrobić, aby przeciwdziałać dezinformacji, gdy są poddawane kontroli publicznej – powiedziała wiceprzewodnicząca KE Věra Jourová przedstawiając ocenę kodeksu w zakresie zwalczania dezinformacji. Podjęte działania doprowadziły m.in. do zwiększenia znaczenia autorytatywnych źródeł informacji oraz dostępności narzędzi pozwalających krytycznie oceniać treści w internecie.
Źródło: @Komisja Europejska