Integracja migrantów i uchodźców

Integracja migrantów i uchodźców

AdobeStock

– Migrujący pracownicy i przedsiębiorcy posiadają umiejętności i talenty, które przyczyniają się do odbudowy europejskiej gospodarki – powiedziała komisarz Ylva Johansson. KE oraz partnerzy społeczni i gospodarczy wznawiają współpracę lepszej integracji migrantów i uchodźców na rynku pracy. – Europejski filar praw socjalnych nie dzieli ludzi według tego, skąd pochodzą – dodaje komisarz Nicolas Schmit.
Źródło: @Komisja Europejska