Bezpieczne dostawy surowców

Bezpieczne dostawy surowców

AdobeStock

Dostęp do zasobów jest strategiczną kwestią bezpieczeństwa Europy z punktu widzenia udanej transformacji ekologicznej i cyfrowej. Dlatego Komisja Europejska przygotowała plan działania w sprawie surowców krytycznych, ich aktualny wykaz oraz prognozę dotyczącą strategicznych technologii i sektorów w horyzoncie lat 2030 i 2050.
Źródło: @Komisja Europejska