Sprzątajmy rzeki, chrońmy naszą bioróżnorodność

Sprzątajmy rzeki, chrońmy naszą bioróżnorodność – Włączacie się w to, co teraz jest najważniejsze dla Komisji Europejskiej i jednocześnie dotyczy nas wszystkich, czyli w walkę o klimat, przywrócenie bioróżnorodności, przywrócenie rzekom naturalnego biegu – powiedział Jacek Wasik z Komisji Europejskiej podczas akcji sprzątania rzeki Oławy 27.06.2020 we Wrocławiu. Spotkanie było jednocześnie „próbą generalną” kajakowego Recykling Rejs Wrocław Berlin, który współorganizuje Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.
Źródło: @Komisja Europejska