Stosowanie prawa UE w 2019 r.

Stosowanie prawa UE w 2019 r.

AdobeStock

Do końca 2019 r. Polska miała 74 otwarte sprawy związane z uchybieniem zobowiązaniom państwa członkowskiego. Najwięcej problemów z transpozycją prawa UE do prawa krajowego Polska miała w obszarze ochrony środowiska, rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie dotyczące przestrzegania prawa UE przez kraje członkowskie.
Źródło: @Komisja Europejska

Osocze na wagę zdrowia

Osocze na wagę zdrowiaKomisja Europejska wspiera leczenie COVID-19 za pomocą osocza rekonwalescentów – organizacje zajmujące się pobieraniem krwi mogą aplikować o dotacje. – Dzięki środkom, które zaproponowaliśmy, jesteśmy w stanie pójść o krok dalej w zakresie zbierania osocza i zachęcam wszystkich zainteresowanych do korzystania z nich – powiedziała komisarz Stella Kyriakides.
Źródło: @Komisja Europejska

Powrót do normalności z Funduszami Europejskimi

Normalność… Jak bardzo tęskniliśmy za tym stanem pół roku temu. Doczekaliśmy się upragnionego, wakacyjnego wypoczynku. Jednak normalność mamy nową, inną niż zeszłego lata. Nieco się już z nią oswoiliśmy, choć wciąż doświadczamy pewnych ograniczeń i towarzyszy nam doza niepewności. W…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Umowa handlowa z Wietnamem

Umowa handlowa z Wietnamem

AdobeStock

Wchodzi w życie umowa handlowa między UE a Wietnamem – To okazja, aby odbudować swoją siłę po kryzysie wywołanym przez koronawirusa – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wraz z korzyściami gospodarczymi, umowa ma wpływ na gwarancje poszanowania praw pracowniczych, ochronę środowiska i porozumienie paryskie w sprawie klimatu, poprzez mocne, prawnie wiążące i egzekwowalne postanowienia dotyczące zrównoważonego rozwoju.
Źródło: @Komisja Europejska

REACT-EU pomoże w walce z kryzysem

REACT-EU pomoże w walce z kryzysem– Zasoby w ramach REACT-EU będą miały kluczowe znaczenie w nadchodzących 3 latach dla naprawy gospodarki dotkniętej skutkami kryzysu koronawirusa – powiedziała komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira. Fundusz REACT-EU ma być głównym źródłem pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem i integracją społeczną.
Źródło: @Komisja Europejska

#MAŁEKROKI – Za kim tęsknimy w UE?

Za kim tęsknimy w UE211 felietonów nadesłano na konkurs #małekroki, organizowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce we współpracy z Instytutem Reportażu. Tematem była tęsknota za przyjaciółmi, krewnymi i znajomymi, mieszkającymi w innych krajach Unii. Na zwycięzców czekają warsztaty reporterskie z Mariuszem Szczygłem, jurorem konkursu, reporterem i laureatem nagrody Nike.

Źródło: @Komisja Europejska

Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa

Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa– Pakiety inicjatywy inwestycyjnej w zakresie reagowania na koronawirusa są bardzo potrzebną pomocą dla naszych państw członkowskich – ocenia komisarz Elisa Ferreira. Komisja Europejska oceniła decyzje dotyczące zwiększonej elastyczność zagospodarowania środków z polityki spójności. Wstępne dane pokazują, że państwa UE wykorzystały te udogodnienia w błyskawicznym tempie.
Źródło: @Komisja Europejska

45 lotów Europejskiego Humanitarnego Mostu Powietrznego

45 lotów Europejskiego Humanitarnego Mostu Powietrznego

AdobeStock

Unia Europejska od początku jest wśród liderów globalnej solidarności w czasie pandemii – już ponad 1100 ton sprzętu medycznego trafiło do potrzebujących państw na całym świecie dzięki Europejskiemu Humanitarnemu Mostowi Powietrznemu. UE ściśle koordynuje i uzupełnia operacje lotnicze ONZ, którymi zarządza Światowy Program Żywnościowy.
Źródło: @Komisja Europejska

Lek dla 30 tys. chorych na COVID-19

Lek dla 30 tys. chorych na COVID-19

AdobeStock

Komisja Europejska podpisała umowę z firmą farmaceutyczną Gilead, aby zabezpieczyć odpowiednią liczbę dawek Veklury (nazwa handlowa remdesiwiru). Był on pierwszym lekiem dopuszczonym na szczeblu UE w terapii COVID-19. Od początku sierpnia w celu zaspokojenia pilnych potrzeb partie Veklury będą udostępniane państwom członkowskim i Zjednoczonemu Królestwu przy koordynacji i wsparciu Komisji.

Źródło: @Komisja Europejska

Koronawirus: przeznaczą 100 milionów euro dla firm

Koronawirus: przeznaczą 100 milionów euro dla firm

AdobeStock

Będziemy kontynuować nasze wysiłki, poprzez InnovFin i Horyzont 2020, aby zapewnić, że firmy przetrwają i wyjdą z kryzysu silne – powiedziała komisarz Mariya Gabriel prezentując zestaw środków wsparcia dla rynku kapitałowego podwyższonego ryzyka oraz innowacyjnych firm dotkniętych pandemią koronawirusa.
Źródło: @Komisja Europejska