Regiony w nowej perspektywie

Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 i działania antykryzysowe podejmowane ze środków polityki spójności w walce ze skutkami pandemii Covid-19 – to najważniejsze tematy dyskusji podczas zorganizowanego w formule on-line konwentu marszałków województw. Minister…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komunikat prasowy – Parlament powołuje komisje specjalne, komisję śledczą oraz stałą podkomisję

Na sesji plenarnej znaczną większością głosów zatwierdzono utworzenie trzech specjalnych komisji (na 12 miesięcy), stałej podkomisji oraz komisji śledczej.
Komisja Spraw Konstytucyjnych
Komisja Spraw Zagranicznych
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Komisja Prawna
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Źródło : © Unia Europejska, 2020 – PE