Konsultacje w sprawie edukacji cyfrowej

Konsultacje w sprawie edukacji cyfrowejEpidemia koronawirusa spowodowała, że systemy edukacji musiały nagle i szybko przestawić się na zdalne formy nauczania. Komisja chciałaby poznać doświadczenia w tym zakresie, aby opracować nowy plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, który utoruje drogę do prawdziwie integracyjnej i wysokiej jakości edukacji online w Europie
Źródło: @Komisja Europejska

Zrównoważone rybołówstwo w UE

Zrównoważone rybołówstwo w UEKomisja opublikowała swój coroczny komunikat na temat postępów w zarządzaniu zasobami rybnymi w UE. Rozpoczęła także konsultacje w sprawie uprawnień do połowów na 2021 r. Komisja zachęca państwa członkowskie, komitety doradcze oraz zainteresowanych obywateli i organizacje do wniesienia swojego wkładu.
Źródło: @Komisja Europejska

Demograficzne wyzwania Europy

Demograficzne wyzwania EuropyKomisja Europejska przyjęła dziś pierwsze sprawozdanie na temat skutków zmian demograficznych. Przedstawiono w nim czynniki napędzające te długoterminowe zmiany oraz ich skutki w całej Europie. Zwrócono również uwagę na powiązania między strukturami demograficznymi a skutkami kryzysu i możliwościami wyjścia z kryzysu.
Źródło: @Komisja Europejska

Unijna strategia szczepień

Unijna strategia szczepieńAby chronić ludzi na całym świecie, Komisja przedstawiła dziś europejską strategię mającą przyspieszyć opracowanie, produkcję i dystrybucję szczepionek przeciwko COVID-19. Skuteczna i bezpieczna szczepionka na koronawirusa będzie najlepszym sposobem trwałego pokonania pandemii. Liczy się czas. Im szybciej szczepionka powstanie, tym więcej żyć, źródeł utrzymania i miliardów euro uda się uratować.
Źródło: @Komisja Europejska

Polityka handlowa UE do przeglądu

Polityka handlowa UE do przegląduKomisja Europejska rozpoczęła dziś gruntowny przegląd unijnej polityki handlowej, obejmujący konsultacje publiczne z udziałem Parlamentu Europejskiego, państw członkowskich, zainteresowanych stron i społeczeństwa obywatelskiego. Celem Komisji jest wypracowanie konsensusu w sprawie nowego kierunku polityki handlowej UE w średniej perspektywie czasowej, z uwzględnieniem nowych globalnych wyzwań oraz doświadczeń wyniesionych z kryzysu związanego z koronawirusem.
Źródło: @Komisja Europejska

Konsultacje nt. leków w UE

Konsultacje nt. leków w UEKomisja Europejska rozpoczyna dziś internetowe konsultacje publiczne w sprawie strategii farmaceutycznej dla Europy. Celem konsultacji jest umożliwienie społeczeństwu i ekspertom wyrażenia opinii na temat najlepszych sposobów rozwiązywania problemów związanych z lekami w UE. Wyniki konsultacji społecznych pomogą w opracowywaniu jesienią strategii farmaceutycznej, która ma zostać przyjęta do końca roku.
Źródło: @Komisja Europejska

Aplikacje ponad granicami

Aplikacje ponad granicamiPaństwa członkowskie UE przyjęły rozwiązanie zapewniające interoperacyjność mobilnych aplikacji służących do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania przed koronawirusem. Dzięki temu Europejczycy podróżujący tego lata po Unii, będą mogli korzystać sprawnie z tych aplikacji także poza granicami swojego kraju.
Źródło: @Komisja Europejska