Galileo Green Lane ułatwia ruch przez granice

Galileo Green Lane ułatwia ruch przez graniceUruchomiona z inicjatywy Komisji Europejskiej aplikacja Galileo Green Lane zyskała dużą popularność wśród kierowców ciężarówek poruszających się po Unii. Wskazuje ona użytkownikom tzw. zielone korytarze, utworzone na granicach wewnętrznych wspólnoty po wybuchu pandemii COVID-19 aby utrzymać swobodny przepływ towarów na jednolitym rynku.
Źródło: @Komisja Europejska

Kolejne 300 mln euro na szczepienia

Kolejne 300 mln euro na szczepienia

AdobeStock

W latach 2021–2025 Komisja Europejska zamierza przeznaczyć 300 mln euro na Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień (GAVI). Pozwoli to na zaszczepienie 300 mln dzieci na świecie i sfinansowanie zapasów szczepionek zapewniających ochronę na wypadek pojawiania się ognisk chorób zakaźnych. – Szczepionki mogą uratować życie tylko wtedy, gdy wszyscy potrzebujący będą mieli do nich dostęp – powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Źródło: @Komisja Europejska

Sprawiedliwa płaca minimalna

Sprawiedliwa płaca minimalna

AdobeStock

Ruszył drugi etap konsultacji z partnerami społecznymi w sprawie zapewnienia sprawiedliwej płacy minimalnej wszystkim pracownikom w UE. Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, płaca taka nie będzie jednolita, nie ma też planu zharmonizowania systemów jej ustalania. Wszelkie ewentualne środki byłyby stosowane różnie, w zależności od systemów oraz tradycji państw członkowskich, przy pełnym poszanowaniu kompetencji krajowych.

Źródło: @Komisja Europejska