Konsultacje on-line dla konkursu Skalowanie innowacji społecznej dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Instytucja Organizująca Konkurs uruchamia konsultacje on-line dla potencjalnych wnioskodawców w konkursie 4.1 PO WER Skalowanie innowacji społecznej dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.
Spotkania odbywać się będą poprzez aplikację ZOOM. Terminy…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Utrudnienia dla hakerów

Utrudnienia dla hakerów

AdobeStock

49 mln euro przeznaczy Komisja Europejska na wspieranie innowacji w systemach bezpieczeństwa cybernetycznego i prywatności. Wsparcie dla projektów z tych dziedzin jest częścią zobowiązania UE do budowania silnej kultury bezpieczeństwa informatycznego oraz zdolności do przeciwstawiania się i reagowania na przyszłe cyberzagrożenia i ataki.

Źródło: @Komisja Europejska

Szybkie rozpoznanie wirusa

Szybkie rozpoznanie wirusa

AdobeStock

Jeden z 18 projektów, które niedawno wybrano do finansowania w wysokości 48,2 mln euro z programu „Horyzont 2020”, w celu opracowania diagnostyki, leczenia, szczepionek i działań przygotowawczych w walce z epidemią koronawirusa, przynosi już rezultaty. Badacze zaangażowani w projekt „HG nCoV19” uzyskali zgodę na wprowadzenie na rynek nowej szybkiej diagnostyki w punkcie pobrań.

Źródło: @Komisja Europejska

Unia z przyrodą

Unia z przyrodą

AdobeStock

– Kryzys związany z koronawirusem pokazał, jak bardzo jesteśmy bezbronni i jak ważne jest przywrócenie równowagi między działalnością człowieka a przyrodą – powiedział wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans. KE przyjęła dwie strategie, które mają powstrzymać utratę bioróżnorodności oraz pomóc w budowie zdrowego i zrównoważonego systemu żywnościowego.

Źródło: @Komisja Europejska

Więcej na pomoc humanitarną

Pomoc humanitarna

AdobeStock

W obliczu dramatycznego wzrostu potrzeb na całym świecie spowodowanego pandemią koronawirusa, Komisja Europejska zapowiedziała przeznaczenie dodatkowej kwoty 50 mln euro na pomoc humanitarną. Środki te zostały wyasygnowane w odpowiedzi na apele organizacji humanitarnych, w tym na globalny apel ONZ. Pomoc zostanie przeznaczona na opiekę zdrowotną, sprzęt ochronny, wodę i infrastrukturę sanitarną.

Źródło: @Komisja Europejska

Europejski semestr: pakiet wiosenny reakcją na pandemię

Europejski semestr: pakiet wiosenny reakcją na pandemię

AdobeStock

Pandemia koronawirusa uderzyła w gospodarkę europejską jak asteroida – powiedział wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis. Komisja Europejska zaproponowała zalecenia dla poszczególnych krajów, które stanowią wytyczne dotyczące polityki gospodarczej dla wszystkich państw UE w kontekście koronawirusa. Skupiają się one na najpilniejszych wyzwaniach związanych z pandemią i na ożywieniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Źródło: @Komisja Europejska

Zmiana w dokumentacji konkursowej dla VII naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand EXPO 2020

Informujemy, że w związku z negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na gospodarkę i działalność przedsiębiorców, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (za zgodą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej) wprowadza kolejne udogodnienia korzystne dla przedsiębiorców dotyczące…

Źródło: @Fundusze Europejskie