Informacja o zmianie i częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

19 maja 2020 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o zmianie oraz częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. [sygnatura: MIiR/2014-2020/12(4)].
Informacje…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Nauka w służbie walki z COVID-19

Nauka w służbie walki z COVID-19

AdobeStock

– Mobilizujemy wszelkie dostępne środki do walki z tą pandemią, przeprowadzając testy, stosując odpowiednie leczenie i wprowadzając środki zapobiegawcze – powiedziała komisarz Mariya Gabriel. Komisja Europejska właśnie podjęła decyzję o dofinansowaniu kwotą 122 mln euro badań naukowych i innowacji związanych z walką z korinawirusem. Termin składania wniosków upływa 11 czerwca.
Źródło: @Komisja Europejska

Seniorzy pod szczególną ochroną

Seniorzy pod szczególną ochroną

AdobeStock

Dotychczasowe obserwacje pokazują, że najnowszy koronawirus jest szczególnie niebezpieczny dla seniorów powyżej 65 roku życia. Dlatego Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) opublikowało wytyczne dla państw członkowskich dotyczące rozwoju nadzoru nad COVID-19 w zakładach opieki długoterminowej. Obejmują one zarówno pensjonariuszy jak i personel medyczno-opiekuńczy.

Źródło: @Komisja Europejska

SURE ratuje miejsca pracy

SURE ratuje miejsca pracy

AdobeStock

Kraje członkowskie reprezentowane w Radzie UE zaakceptowały instrument SURE o wartości 100 mld euro. Poprzez system korzystnych pożyczek pomoże on w ochronie miejsc pracy i pracowników dotkniętych pandemią koronawirusa. Wsparcie finansowe dla państw członkowskich w ramach SURE będzie dostępne po dobrowolnym zaangażowaniu się i podpisaniu umów gwarancyjnych.

Źródło: @Komisja Europejska

Koronawirus: pomoc UE dla Ukrainy

Koronawirus: pomoc UE dla Ukrainy

AdobeStock

W odpowiedzi na wniosek władz ukraińskich, za pośrednictwem unijnego mechanizmu ochrony ludności, Słowacja zaoferowała między innymi maski ochronne, środki dezynfekujące oraz koce, aby pomóc krajowi w walce z pandemią koronawirusa. UE będzie koordynować i współfinansować dostarczanie tej pomocy na Ukrainę.

Źródło: @Komisja Europejska

Pandemia i przemoc

Pandemia i przemoc

AdobeStock

– Podczas pandemii zaobserwowaliśmy znaczny wzrost niektórych rodzajów przestępstw, takich jak przemoc domowa, cyberprzestępczość lub przestępstwa nienawiści – powiedział komisarz Didier Reynders. Z przeglądu stosowania obowiązujących regulacji wynika, że konieczne są dalsze prace w celu pełnej transpozycji przepisów UE dotyczących praw ofiar i europejskiego nakazu ochrony.

Źródło: @Komisja Europejska