Beneficjenci Programu Infrastruktura i Środowisko zapraszają na Noc Muzeów w internecie

Przed nami Międzynarodowe Święto Muzeów, które przypada 18 maja. Wydarzenie od lat cieszy się ogromną popularnością.
W tym roku zostanie zorganizowane w nietypowy sposób. Tym razem muzea zapraszają do sieci, gdzie będą udostępniały swoje wystawy.

„W dobie koronawirusa wiele…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Doradzają w inwestycjach

Doradzają w inwestycjach

AdobeStock

Od 2015 r. do Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego wpłynęło 2,3 tys. wniosków o wsparcie techniczne. Większość z nich złożyły kraje objęte polityką spójności, w tym Polska. W rezultacie o finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego ubiega się ponad 150 projektów o wartości 34 mld euro, tym samym rośnie wkład w portal projektów inwestycyjnych.

Źródło: @Komisja Europejska

Pandemia obciąża administrację

Pandemia obciąża administrację

AdobeStock

Pandemia COVID-19 jest poważnym obciążeniem dla organów administracji krajowych. Dlatego Komisja Europejska poinformowała państwa członkowskie, że terminy przewidziane na udzielenie odpowiedzi w bieżących postępowaniach w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, które zostały wszczęte od początku roku, zostały przedłużone.

Źródło: @Komisja Europejska

Kolejne 60 mln dla innowatorów

Kolejne 60 mln dla innowatorów

– Wsparcie finansowe zostanie zwiększone i wypłacone szybciej tym, którzy pracują nad najbardziej obiecującymi odpowiedziami na trudne pytania postawione przez COVID-19 – powiedziała komisarz Mariya Gabriel. Europejski Instytut Innowacji i Technologii udostępnia 60 mln euro na krótkoterminowe projekty bezpośrednio dotyczące kryzysu.

Źródło: @Komisja Europejska

Pomoc dla Rogu Afryki

Pomoc dla Rogu Afryki

AdobeStock

Dodatkowe 105,5 mln euro przekaże Komisja Europejska krajom Rogu Afryki, ponieważ pandemia koronawirusa stwarza ryzyko pogorszenia sytuacji humanitarnej w całym regionie, w którym wiele osób nadal cierpi z powodu konfliktu zbrojnego, wysiedleń, częstych suszy i powodzi. Ponadto inwazja szarańczy na dużą skalę zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu i życiu wielu mieszkańców regionu.

Źródło: @Komisja Europejska

Turystyka i podróżowanie w czasie pandemii

Turystyka i podróżowanie w czasie pandemii

AdobeStock


KE przedstawia pakiet wytycznych i zaleceń, które mają pomóc państwom członkowskim stopniowo znieść ograniczenia dotyczące podróży i umożliwić ponowne otwarcie przedsiębiorstw turystycznych, przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności w zakresie zdrowia. – Dopóki wirus wciąż krąży między nami, znoszenie ograniczeń i turystyka nie będą wolne od ryzyka – powiedziała komisarz Stella Kyriakides.
Źródło: @Komisja Europejska