Rusza Zdalna Szkoła Plus (1)

Od jutra gminy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z puli ponad 182 milionów złotych na zakup sprzętu komputerowego. To kolejne pieniądze unijne z programu Polska Cyfrowa na wyrównywanie szans w dostępie do zdalnej edukacji. Tym razem sprzęt trafi do uczniów z wielodzietnych…

Źródło: @Fundusze Europejskie