Istotna rola naukowców z Polski i Funduszy Europejskich w sukcesie międzynarodowego respiratora MVM do walki z koronawirusem

Istotna rola naukowców z Polski przy wsparciu Funduszy Europejskich (Program Inteligentny Rozwój) w sukcesie międzynarodowego respiratora MVM do walki z koronawirusem. Respirator mechaniczny Milano (MECHANICAL VENTILATOR MILANO, MVM), wchodzący właśnie w fazę produkcji, pomoże…

Źródło: @Fundusze Europejskie

550 mln zł na pożyczki dla przedsiębiorców

Będzie więcej pieniędzy na pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), które są częścią Funduszowego Pakietu Antywirusowego wspierającego Tarczę Antykryzysową dla firm. Przedsiębiorcy chętnie korzystają z tego rozwiązania, dlatego Ministerstwo Funduszy i Polityki…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Europa po COVID-19

Europa po COVID-19

AdobeStock

– Uproszczenie i zmniejszenie obciążenia, zwłaszcza dla małych i średnich firm, jest szczególnie potrzebne w następstwie pandemii COVID-19 – powiedział wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič. Komisja uruchomiła platformę ds. dostosowania się do wymogów przyszłości skupiającą grupę ekspertów wysokiego szczebla. Zgłoszenia można nadsyłać do 19 czerwca.

 

 

Źródło: @Komisja Europejska

UE wspólnotą wartości i prawa

Ursula von der Leyen– Ostatnie słowo w sprawie prawa UE zawsze jest wypowiadane w Luksemburgu – powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen odnosząc się do niedawnego orzeczenia niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego. Podważył on kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kwestionując wyrok TSUE dotyczący Europejskiego Banku Centralnego.

 
Źródło: @Komisja Europejska

Kolejny miesiąc zamknięcia Europy

Kolejny miesiąc zamknięcia Europy

AdobeStock

KE zwraca się do państw członkowskich o przedłużenie do 15 czerwca ograniczenia dotyczącego innych niż niezbędne podróży do UE. – Naszym pierwszym celem jest przywrócenie normalnego funkcjonowania strefy Schengen. Następnie przejdziemy do usuwania ograniczeń na granicach zewnętrznych – powiedziała komisarz Ylva Johansson.

 

 

Źródło: @Komisja Europejska

Spot wideo z okazji Dnia Europy 9 maja

Dzień Europy

AdobeStock

Unia Europejska świętuje w tym roku 70-lecie podpisania Deklaracji Schumana, która zapoczątkowała proces tworzenia wspólnoty europejskiej. Z tej okazji wrocławskie Biuro Parlamentu Europejskiego oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu wyprodukowały spot opowiadający historię jednoczenia kontynentu.

 

 

Źródło: @Komisja Europejska

1,5 mln maseczek dla służby zdrowia w UE

1,5 mln maseczek dla służby zdrowia w UE

AdobeStock

W najbliższych dniach 17 państw członkowskich UE i Wielka Brytania otrzymają 1,5 mln maseczek medycznych, które mają chronić pracowników służby zdrowia przed koronawirusem. Unijna dostawa stanowi część finansowanego przez Komisję Europejską zakupu 10 mln maseczek w ramach Instrumentu na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych.

 

 

Źródło: @Komisja Europejska

Vestager: kryzys musi nas wzmocnić

Margrethe Vestager

Potrzebujemy europejskiego planu odbudowy opartego na zasadach ekologii i cyfryzacji, który przyniesie korzyści wszystkim europejskim konsumentom – powiedziała wiceprzewodnicząca Margrethe Vestager. KE rozszerza tymczasowe ramy pomocy państwa o środki służące dokapitalizowaniu firm w celu dalszego wspierania gospodarki w kontekście pandemii koronawirusa.

Źródło: @Komisja Europejska