Kolejne 54 mln zł z UE dla strażaków

Wsparcie dla strażaków

AdobeStock

Państwowa Straż Pożarna otrzymała dodatkowe dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podpisany aneks do umowy zawartej przez CUPT i Komendanta Głównego PSP w 2016 roku obejmuje rozszerzenie projektu o zakup 8 samochodów do dekontaminacji i 20 samochodów typu Pgaz, dzięki czemu znacząco poprawią się warunki pracy służb ratowniczych w miejscu wypadków na kolei.

 

Źródło: @Komisja Europejska

Przejrzyste finanse

Przejrzyste finanse

AdobeStock

– Musimy położyć kres przenikaniu brudnych pieniędzy do naszego systemu finansowego – powiedział wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis. Komisja Europejska przedstawiła kompleksowe podejście do dalszej intensyfikacji walki UE z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Zakłada ono m.in. ustanowienie ogólnounijnego mechanizmu koordynacji i wsparcia jednostek analityki finansowej państw członkowskich.

 

Źródło: @Komisja Europejska

Klimatyczne wsparcie

Klimatyczne wsparcie

AdobeStock

Polska znalazła się wśród 18 państw UE, które będą beneficjentami mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie złożone wnioski. Teraz państwa te będą musiały opracować plany terytorialne w celu uzyskania dostępu do finansowania. Mechanizm sprawiedliwej transformacji jest skierowany do tych regionów UE, które najbardziej potrzebują wparcia przy przechodzeniu do gospodarki neutralnej klimatycznie.

 

Źródło: @Komisja Europejska

Kwalifikacje na wagę zdrowia

Kwalifikacje na wagę zdrowia

AdobeStock

Trwająca pandemia koronawirusa spowodowała niewiarygodne obciążenie systemów opieki zdrowotnej oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia w całej Europie. Dlatego Komisja Europejska przygotowała wytyczne, które określają w jaki sposób państwa członkowskie mogą przyspieszyć procedury w celu ułatwienia wzajemnego uznawania kwalifikacji w zgodzie z unijnym prawem.

 

Źródło: @Komisja Europejska

UE wspiera partnerów w trudnych czasach

UE wspiera partnerów w trudnych czasach

AdobeStock

Mimo pandemii koronawirusa Unia Europejska nie wycofuje się ze swojej polityki rozszerzenia. W środę 6 maja przywódcy UE zorganizowali wirtualny szczyt ze swoimi odpowiednikami z Bałkanów Zachodnich, gdzie potwierdzili jednoznaczne poparcie dla europejskiej perspektywy dla regionu. Spotkanie było również okazją do zademonstrowania solidarności UE z regionem w obecnym kryzysie związanym z COVID-19.

 

Źródło: @Komisja Europejska

Zdalne nauczanie

Klasa, tablica, kreda? Tradycyjne nauczanie nie jest dziś jedyną możliwą opcją. Szkoła jest tam, gdzie jest uczeń. Media cyfrowe, Internet, zdigitalizowane zasoby wiedzy, transmisje audiowizualne pozwalają zdalnie rozwijać edukację, zainteresowania i biznes. Bez wychodzenia z domu możesz korzystać z…

Źródło: @Fundusze Europejskie