Recesja nieunikniona

Recesja nieunikniona

AdobeStock

Pandemia COVID-19 oznacza poważny wstrząs dla gospodarki światowej i unijnej, a jej skutki społeczno-ekonomiczne będą bardzo dotkliwe. Mimo szybkiej i kompleksowej reakcji na poziomie unijnym i krajowym gospodarka UE odnotuje w tym roku recesję na historyczną skalę. Komisja Europejska opublikowała prognozę z wiosny 2020 r. Według tych szacunków, PKB Polski skurczy się w 2020 r. o 4,3 proc.

 

Źródło: @Komisja Europejska

Ludzka twarz odbudowy gospodarczej

Ludzka twarz odbudowy gospodarczej

AdobeStock

Podczas kryzysu wywołanego COVID-19 niezbędne będzie utrzymanie ochrony pracowników oraz ich dochodów – to przesłanie sformułowane przez unijnych ministrów ds. zatrudnienia i spraw społecznych na posiedzeniu Rady UE. Komisja Europejska będzie nadal wspierać Europejski filar praw socjalnych, aby zapewnić silny wymiar społeczny poprawy gospodarczej.

 

Źródło: @Komisja Europejska