Lubuski program regionalny – ogłoszenie naboru wniosków w trybie nadzwyczajnym w działaniu 1.2 Rozwój przedsiębiorczości – Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców

5 maja 2020 roku Zarząd Województwa Lubuskiego, mając na uwadze konieczność wsparcia przedsiębiorców dotkniętych wystąpieniem pandemii COVID-19, podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego naboru w trybie nadzwyczajnym dla działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości (Typ IV)….

Źródło: @Fundusze Europejskie