Beneficjenci funduszy UE w walce z COVID-19

Naukowcy z całego świata szukają sposobów na pokonanie koronawirusa COVID-19. Wyzwanie podejmują także polscy badacze. Są wśród nich m.in. beneficjenci Funduszy Europejskich.

Prof. Marcin Drąg, kierownik projektu finansowanego z Funduszy Europejskich (FE), wraz ze swoim zespołem z…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Wytyczne dotyczące standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała Wytyczne określające standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie.
Dokument

określa warunki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zachowania jakości usług…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Jednolite normy przyspieszą walkę z COVID-19

Jednolite normy przyspieszą walkę z COVID-19Komisja Europejska przyjęła decyzje w sprawie zharmonizowanych norm, które pozwolą producentom wprowadzać na wspólny rynek urządzenia o wysokiej wydajności w celu ochrony pacjentów, pracowników służby zdrowia i reszty obywateli. Normy ułatwią tańszą procedurę oceny zgodności w wymogami Unii Europejskiej i szybciej trafią do użytku.

 

 

Źródło: @Komisja Europejska

Więcej środków ochrony indywidualnej

Więcej środków ochrony indywidualnej

AdobeStock

Zamówienie wspólne dotyczące środków ochrony indywidualnej zainicjowane przez Komisję Europejską w celu walki z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa zakończyło się powodzeniem. Przetarg obejmował maski typu 2 i 3, rękawiczki, gogle ochronne, osłony twarzy, maski chirurgiczne i kombinezony. W przetargu nie uczestniczyła Polska oraz Finlandia.

 

 

Źródło: @Komisja Europejska