Warmińsko-mazurski program regionalny – możliwość wydłużenia procedury oceny wniosków w RPO WiM 2014–2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem na terenie Polski, a tym samym pojawiającymi się ograniczeniami kadrowymi z uwagi na zwolnienia od wykonywanej pracy z tytułu opieki nad dzieckiem informujemy o możliwości wydłużenia procedury oceny wniosków o dofinansowanie w ramach…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Operatorzy GSM pomogą w walce z pandemią

Operatorzy GSM pomogą w walce z pandemią

AdobeStock

W ramach odpowiedzi na COVID-19 komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton rozmawiał z dyrektorami generalnymi europejskich firm telekomunikacyjnych oraz stowarzyszeniem operatorów telefonii komórkowej (GSMA). Chodzi o zapewnienie odporności sieci oraz udostępnianie anonimowych metadanych do modelowania i prognozowania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

 

Źródło: @Komisja Europejska

Koronawirus: zielone korytarze dla dostawców

Koronawirus: zielone korytarze dla dostawcówPandemia COVID-19 poważnie szkodzi europejskiemu transportowi i mobilności. Dlatego KE przedstawiła rozwiązania dotyczące zarządzania granicami, aby utrzymać przewóz towarów. Państwa UE zostały poproszone o niezwłoczne oznaczenie wszystkich wewnętrznych przejść granicznych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) właściwych dla „zielonych korytarzy”.

 

Źródło: @Komisja Europejska