Zmiany w Programie Inteligentny Rozwój

Komisja Europejska wydała 13 marca 2020 roku decyzję wykonawczą nr C(2020) 1700, którą zaakceptowała propozycje zmian Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Zmiany POIR zaproponowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w 2019 r. były związane z przeglądem…

Źródło: @Fundusze Europejskie

COVID-19: Komisja gromadzi pierwsze w historii zapasy środków medycznych w ramach rescEU

Ursula von der LeyenKomisja Europejska podjęła dziś decyzję o utworzeniu w ramach rescEU strategicznych zapasów środków medycznych, takich jak respiratory i maski ochronne, aby pomóc państwom UE w walce z pandemią COVID-19.
Przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: Tworząc po raz pierwszy w historii wspólne europejskie nadzwyczajne zapasy środków medycznych, działamy w duchu unijnej solidarności. Przyniosą one korzyści wszystkim państwom członkowskim i wszystkim obywatelom Unii. Jedyne, co możemy teraz robić, to pomagać sobie nawzajem.

Źródło: @Komisja Europejska

Tarcza dla pracowników i firm

Tarcza dla pracowników i firmWykorzystujemy wszystkie narzędzia, którymi dysponujemy, w celu skoordynowania reakcji na COVID-19, z uwzględnieniem wsparcia dla europejskich firm – oświadczyli wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis i komisarz Nicolas Schmita, którzy ramach Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów dyskutowali o społecznych skutkach pandemii.

 

Źródło: @Komisja Europejska

KE rozluźnia zasady pomocy państwowej

KE rozluźnia zasady pomocy państwowejDo końca tego roku obowiązywać mają tymczasowe ramy prawne umożliwiające państwom członkowskim dodatkowe wsparcie gospodarki. Obejmują one dotacje bezpośrednie, zwolnienia podatkowe, zaliczki, jak również gwarancje państwowe na pożyczki. – Skutki gospodarcze epidemii COVID-19 są poważne. Musimy działać szybko, aby w największym możliwym stopniu poradzić sobie z jej skutkami – mówi komisarz Margrethe Vestager.

 
Źródło: @Komisja Europejska