Prawa pasażerów w czasie pandemii

Prawa pasażerów w czasie pandemii

AdobeStock

Starając się złagodzić skutki ekonomiczne pandemii COVID-19 Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące spójnego stosowania praw pasażerów w UE na terenie wspólnoty. Broniąc się przed rozprzestrzenianiem koronawirusa rządy krajowe wprowadziły ograniczenia przemieszczania się oraz kontrole graniczne, co skutkuje zawieszeniem normalnego ruchu pasażerskiego.

 

 

Źródło: @Komisja Europejska

Partnerstwo Wschodnie: nowe cele na okres po 2020 r.

Partnerstwo Wschodnie: nowe cele na okres po 2020 r.

AdobeStock

Nowe kierunki Partnerstwa Wschodniego na nową dekadę zakłada propozycja skierowana do Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. KE proponuje m.in. dalszą integrację gospodarczą, partnerstwo ekologiczne, rozwój instytucji wspierających praworządność, transformację cyfrową oraz wspieranie instytucji społeczeństwa demokratycznego.

 

 

Źródło: @Komisja Europejska

Repatriacja obywateli UE

Repatriacja obywateli UE

AdobeStock

Komisja Europejska koordynuje repatriację obywateli UE w związku z kryzysem COVID-19. Europejska Służba Działań Zewnętrznych, poprzez delegatury UE na całym świecie, pomaga w rozwiązywaniu problemów konsularnych wynikających z obecnej sytuacji. W ciągu najbliższych dni powinna zakończyć się ewakuacja Europejczyków przebywających w Maroku.

 

 

Źródło: @Komisja Europejska