COVID-19: Europa przetrwa tę burzę

COVID-19: Europa przetrwa tę burzę

AdobeStock

25 miliardów euro – to pula środków, która ma zostać uruchomiona przez Komisję Europejską aby ograniczyć negatywne skutki gospodarcze związane z pandemią koronawirusa. Koordynowane będą również badania nad szczepionkami, diagnozą i leczeniem COVID-19. – W tym celu uruchomiliśmy 140 mln euro ze środków publicznych i prywatnych – powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

 
Źródło: @Komisja Europejska

Zmiana sposobu produkcji i konsumpcji

Zmiana sposobu produkcji i konsumpcji

AdobeStock

Mamy tylko jedną Ziemię, a do roku 2050 będziemy konsumować tak, jak byśmy ich mieli trzy – powiedział komisarz Virginijus Sinkevičius prezentując nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Zakłada on m.in. wprowadzenie do obrotu więcej towarów trwałych, nadających się do naprawy i recyklingu oraz zmniejszenie ilości odpadów. Nowe podejście ma stymulować wzrost gospodarczy i rynek pracy.

 

Źródło: @Komisja Europejska

Europejski zespół ds. szybkiego reagowania na koronawirusa

Europejski zespół ds. szybkiego reagowania na koronawirusa

Komisja Europejska działa na wszystkich frontach, aby wspomóc zwalczanie epidemii koronawirusa (COVID-19). W związku z tym stale koordynuje swoje działania z państwami członkowskimi w celu wymiany informacji i oceny potrzeb oraz zapewnienia spójnego podejścia w całej UE.

Prace koordynuje pięciu komisarzy:

  • Janez Lenarčič – zarządzanie kryzysowe
  • Stella Kyriakides – kwestie dotyczące zdrowia
  • Ylva Johansson – kwestie dotyczące granic
  • Adina Vălean – mobilność
  • Paolo Gentiloni – aspekty makroekonomiczne

źródło: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_pl