Polska 2020 i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Polska 2020

AdobeStock

Pod koniec lutego Komisja Europejska Komisja opublikowała – w ramach Semestru Europejskiego – sprawozdania krajowe zawierające analizę najważniejszych wyzwań społeczno-gospodarczych dla krajów UE. W przypadku Polski podtrzymano prognozę wzrostu, wytknięto jednak brak reformy systemu emerytalnego. Te i inne konkluzje raportu były tematem konferencji zorganizowanej przez Przedstawicielstwo KE w Polsce.

Źródło: @Komisja Europejska

Komisja finansuje badania nad koronawirusem

Komisja finansuje badania nad koronawirusemPo opublikowaniu w styczniu zaproszenia do składania wniosków o wartości 10 mln euro Komisja przeznacza dodatkowe 37,5 mln euro na pilnie potrzebne badania nad szczepionką, leczeniem i diagnostyką wirusa COVID-19. Wybrano 17 projektów i obecnie Komisja negocjuje z beneficjentami umowy w sprawie przyznania dotacji. Jest to część skoordynowanej reakcji UE na zagrożenie, jakie stanowi wirus COVID-19 dla zdrowia publicznego

Unia równości

Unia równościKomisja Europejska zaprezentowała dziś swoją strategię na rzecz równości mężczyzn i kobiet w Europie. Choć UE jest światowym liderem w dziedzinie równości płci i w ostatnich dziesięcioleciach poczyniła znaczne postępy, nadal mamy do czynienia z przemocą i stereotypami ze względu na płeć. Jedna trzecia kobiet w UE była ofiarą przemocy fizycznej lub seksualnej. Mimo że więcej kobiet kończy studia wyższe, zarabiają one średnio 16 proc. mniej niż mężczyźni, a jedynie 8 proc. dyrektorów generalnych największych przedsiębiorstw w UE to kobiety